Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog objavljenog dana 24.02.2017.godina na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, Kliničkog centra Srbije i 23.03.2017.godine, u radni odnos na određeno vreme i to:

Na određeno vreme do povratka privremeno odsutnih zaposlenih na rad:
za Kliniku za kardiohirurgiju:
1. Jelena Goljović, strukovna medicinska sestra
2. Sandra Milojević, viša medicinska sestra
3. Stefan Ćirić, srednji med.tehničar
4. Milena Jovanović, srednja med.sestra
5. Marija Jovanović, srednja med.sestra

Na određeno vreme do 3 meseca:
za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška
1. Maja Gajić, srednja med.sestra
2. Nevena Ostojić, srednja med.sestra
3. Tijana Petrović, srednja med.sestra
4. Jelena R.Janković srednja med.sestra
5. Jovana Gvozdenov, srednja med.sestra

za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju:
1. Ana Sušić, srednja med.sestra
2. Marko Bežanović, srednji med.tehničar

za Kliniku za alergologiju i imunologiju:
1. Jelena M.Janković, srednja med.sestra
2. Dijana Dajić, srednja med.sestra

za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
1. Sanja Janić, ginekološko-akušerska sestra
2. Milica Mišić, ginekološko-akušerska sestra
3. Ivana Venčić, ginekološko-akušerska sestra
4. Aleksandra Ristić, ginekološko-akušerska sestra

za Kliniku za pulmologiju:
1. Aleksandra Ilić, srednja med.sestra
2. Aleksandar Sekulić, srednji med.tehničar

za Kliniku za nefrologiju:
1. Stefan Čolić, srednji med.tehničar
2. Milica Jeremić, srednja med.sestra

za Kliniku za vaskularnu hirurgiju:
1. Milica Makić, srednja med.sestra

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Urgentni centar:
1. Milica Živković, srednja med.sestra
2. Danka Savić, srednja med.sestra
3. Jelena Vukotić, srednja med.sestra
4. Ana Stevanović, srednja med.sestra
5. Jelena Milutinović, srednja med.sestra
6. Miljan Radeski, srednji med.tehničar

za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju:
1. Aleksandra Pavlović, srednja med.sestra
2. Dejan Stanimirović, srednji med.tehničar

za Kliniku za neurohirurgiju:
1. Jovana Ećimović, srednja med.sestra

za Kliniku za grudnu hirurgiju:
1. Milica Majkić, srednja med.sestra

za Kliniku za hematologiju:
1. Minja Đerfi Vučetić, srednja med.sestra

za Kliniku za kardiologiju:
1. Suzana Mišić, srednja med.sestra

za Kliniku za infektivne i tropske bolesti:
1. Katarina Jošković, srednja med.sestra
2. Danijela Bogićević, srednja med.sestra

za Službu za epidemiologiju i higijenu ishrane
1. Milan Minaković, strukovni sanitarno-ekološki inženjera

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
doc. dr Milika Ašanin