Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme doktora medicine

Po osnovu konkursa objavljenog dana 06.04.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije, a dana 10.04.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6473 od 05.05.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 10 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine, izabrani sledeći kandidati:

 za Kliniku za neurohirurgiju

  1. dr Lazar Stanković, doktor medicine
  2. dr Marko Đurović, doktor medicine

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

  1. dr Nataša Stefanović - Stoimenov, lekar specijalista
  2. dr Vesna Ostojić Herrera, lekar specijalista

za Centar za nuklearnu medicinu

  1. dr Milica Stojiljković, doktor medicine

za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

  1. dr Igor Zagorujčenko, doktor medicine

za Kliniku za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška

  1. Dr Nenad Ivanović, doktor medicine

za Kliniku za pulmologiju

  1. dr Jovana Stambolić – doktor medicine

za Kliniku za neurologiju

  1. Dr Tamara Švabić Međedović, doktor medicine

za Kliniku za dermatovenerologiju

  1. Dr Jovan Lalošević, doktor medicine

 

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin