Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - medicinske sestre/tehničari

Po osnovu konkursa objavljenog dana 11.05.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, a dana 12.05.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8433 od 15.06.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 19 zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, izabrani sledeći kandidati:

za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 1. Slavica Radinović, medicinska sestra
 2. Dragana Bogunović, medicinska sestra
 3. Tamara Tomić, medicinska sestra

za Kliniku za neurohirurgiju

 1. Alida Demirović, medicinska sestra
 2. Marina Stanojević, medicinska sestra
 3. Kristina Obradović, medicinska sestra

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 1. Jovana Nikolić, medicinska sestra
 2. Jelena Vitas, medicinska sestra

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. Ivana Stefanović, medicinska sestra
 2. Marijana Đokić-Topalović, medicinska sestra

za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 1. Maja Milovanović, medicinska sestra

za Kliniku za očne bolesti

 1. Jelena Popović (rođ. Drobnjak), medicinska sestra

za Kliniku za kardiohirurgiju

 1. Mirjana Gligorić, medicinska sestra

za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 1. Miloš Tufegdžić, medicinski tehničar

za Kliniku za grudnu hirurgiju

 1. Nevena Dimitrijević, medicinska sestra

za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 1. Nataša Jovanović, medicinska sestra

za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 1. Isidora Tasić, laboratorijski tehničar

za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 1. Žarko Pavlović, sanitarni tehničar

za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 1. Dragoslav Čokić, tehničar med.struke za sterilizaciju infektivnog otpada autoklaviranjem

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin