Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na odredjeno vreme - doktori medicine/specijalisti i dipl. farmaceut

Po osnovu konkursa objavljenog objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 11.05.2017. godine, a 12.05.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS Nacionalne službe za zapošljavanje, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora br. 8435 od 15.06.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme za 12 doktora medicine/lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine i 1 diplomiranog farmaceuta primljeni sledeći kandidati, i to:

I za Kliniku za kardiologiju za Salu za kateterizaciju – 2 doktora medicine/lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Dario Jelić, doktor medicine,
  2. dr Vladimir Zobenica, doktor medicine,

II za Kliniku za kardiohirurgiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Vladimir Milićević, doktor medicine,

III za Kliniku za neurologiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Tijana Đukić, doktor medicine,

IV za Kliniku za hematologiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Zlatko Pravdić, doktor medicine,

V za Kliniku za pulmologiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Jelena Cvejić, doktor medicine,

VI za Kliniku za nefrologiju - 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Danka Bjelić, doktor medicine,
  2. dr Marko Petrović, doktor medicine,

VII za Centar za radiologiju i MR za Odeljenje za magnetnu rezonancu – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Marija Mijaljević, doktor medicine,

VIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju – 1 doktor medicine /lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca i 1 lekara specijaliste interne medicine na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog na rad

10. dr Dunja Knežević, doktor medicine, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca,

11. dr Senka Marušić, lekar specijalista interne medicine na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog na rad,

IX za Pejsmejker centar – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

12. dr Nemanja Branković, doktor medicine,

X za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje – 1 diplomirani farmaceut na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

13. Marija Egerić, diplomirani farmaceut.

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
doc. dr Milika Ašanin