Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme – spremači

Po osnovu konkursa objavlјenog 09.10.2017. godine na internet stranici KCS, 10.10.2017. godine na internet stranici NSZ i12.10.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13964 od 07.11.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme od 3 meseca za radno mesto 10 spremača izabrani sledeći kandidati:

  1. Verica Ristić,
  2. Sandra Pantić,
  3. Snežana Eskić,
  4. Sanja Perović,
  5. Mirjana Bartiš,
  6. Gordana Radojičić.

Za četiriradna mesta – spremača nije načinjen izbor jer se prijavilo manje kandidata od traženog broja.

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin