Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme medicinske sestre/tehničari

Po osnovu konkursa objavlјenog 09.10.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, 10.10.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i dana 12.10.2017. godine i na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14095 od 10.11.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca, i to:

za radna mesta 10 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati:

za Kliniku za očne bolesti

 1. Milica Jurišić, strukovna medicinska sestra

za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 1. Marina Stamenić, viši fizioterapeut

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. Sandra Čarapić- Mijailović, viša medicinska sestra
 2. Dragana Zlatanovski, viša medicinska sestra

za Kliniku za kardiologiju za salu za kateterizaciju

 1. Jelena Mihajlović, strukovni medicinski radiolog

za Centar za radiologiju i MR

 1. Jovana Stamenković, strukovni medicinski radiolog
 2. Nemanja Đoković, strukovni medicinski radiolog
 3. Tijana Nešović, strukovni medicinski radiolog
 4. Ivana Samardžić, strukovni medicinski radiolog
 5. Stefan Savić, strukovni medicinski radiolog

za radna mesta 56 zdravstvenih radnika srednje stručne spreme izabrani su sledeći kandidati:

za Kliniku za neurohirurgiju

 1. Staniša Marković, medicinski tehničar
 2. Milica Ivančev, medicinska sestra
 3. Milan Simonović, medicinski tehničar
 4. Ivan Jurišić, medicinski tehničar

za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 1. Milena Pešić, ginekološko-akušerska sestra
 2. Ana Bojović, ginekološko-akušerska sestra
 3. Ana Jovičić, ginekološko-akušerska sestra
 4. Jelena Božić, ginekološko-akušerska sestra
 5. Mirjana Milanović, pedijatrijska sestra
 6. Jovana Živković, pedijatrijska sestra.

za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 1. Tomislav Ružić, farmaceutski tehničar
 2. Milan Ranković, farmaceutski tehničar.

za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 1. Anita Zumberaj, medicinska sestra
 2. Sanja Stojanović, medicinska sestra
 3. Suzana Karadžić, medicinska sestra.

za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 1. Ivana Josimov, medicinska sestra.

za Kliniku za pulmologiju

 1. Jelena Babić, medicinska sestra
 2. Snežana Rakić, medicinska sestra.

za Kliniku za urologiju

 1. Ivana Dragić, medicinska sestra
 2. Marija Tasić, medicinska sestra.

za Kliniku za hematologiju

 1. Bilјana Mutapović, medicinska sestra
 2. Nataša Marinković, medicinska sestra
 3. Slađana Gajić, medicinska sestra.

za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 1. Jovana Janjić, tehničar zdravstvene struke
 2. Milena Vlajić, medicinska sestra
 3. Danka Ćosić, medicinska sestra.

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 1. Sandra Kolarević, medicinska sestra
 2. Ana Košut, medicinska sestra
 3. Tanja Veličković, medicinska sestra
 4. Milica Mihajlović, medicinska sestra
 5. Bilјana Stojaković, medicinska sestra

za Kliniku za kardiologiju

 1. Irena Dedić, medicinska sestra
 2. Bojana Đurđević, medicinska sestra
 3. Marta Kovač, medicinska sestra
 4. Bojana Petrić-Josipović, medicinska sestra

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. Mirjana Jovčić, medicinska sestra
 2. Stefan Rondović, medicinski tehničar
 3. Mirjana Graš, medicinska sestra
 4. Snežana Dragović, medicinska sestra
 5. Valentina Jovanović, medicinska sestra
 6. Ivana Mate, medicinska sestra

za Kliniku za očne bolesti

 1. Milica Morar, medicinska sestra

za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 1. Aleksandra Krpešić, medicinska sestra
 2. Bojana Čeliković, medicinska setra
 3. Nebojša Petrović, medicinski tehničar.

za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 1. Stefan Kostić, medicinski tehničar
 2. Ivana Mihajlov, medicinska sestra.

za Kliniku za dermatovenerologiju

 1. Vesna Petković, medicinska sestra.

za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 1. Milena Andrić, medicinska sestra.

za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 1. Marija Simić, medicinska sestra
 2. Kristina Romčev, medicinska sestra.

za Kliniku za grudnu hirurgiju

 1. Violeta Pavlović, medicinska sestra.

za Kliniku za nefrologiju

 1. Aleksandra Ilić, medicinska sestra.

za Kliniku za neurologiju

 1. Jelena Minić, medicinska sestra.

za Kliniku za psihijatriju

 1. Duško Marković, medicinski tehničar.

za Kliniku za alergologiju

 1. Bilјana Grujičić, medicinska sestra.

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin