Rezultati konkursa za prijem 32 medicinske sestre/tehničara na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavlјenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Klinničkog centra Srbije dana 26.02.2018. godine a na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS dana 28.02.2018. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 3939 od 30.03.2018. godine u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od tri meseca za 32 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom u Klinički centar Srbije, primaju se sledeći kandidati:

za Kliniku za neurohirurgiju

 1. Bilјana Dubroja, medicinska sestra
 2. Aleksandar Đorđev, medicinski tehničar

za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 1. Vladimir Pešić, farmaceutski tehničar
 2. Srđan Živković, farmaceutski tehničar

za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku

 1. Anjičku Mitrović, medicinska sestra
 2. Nevena Selјišta, medicinska sestra
 3. Ivana Krstić, medicinska sestra

za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 1. Katarina Jošković, medicinska sestra
 2. Katarina Kelečević, medicinska sestra

za Kliniku za pulmologiju

 1. Jelena Nikolić (rođ.Vićentić)

za Kliniku za hematologiju

 1. Emir Bajrami, medicinski tehničar

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar           

 1. Nikola Ivković, medicinski tehničar
 2. Saša Lazarević, medicinski tehničar
 3. Elida Đokić-Cvetković, medicinska sestra

za Kliniku za kardiologiju

 1. Dejana Đorđević, medicinska sestra

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. Nataša Joković, medicinska sestra
 2. Bojana Avramović, medicinska sestra

za Kliniku za očne bolesti

 1. Zorana Popić, pedijatrijska sestra

za Kliniku za dermatovenerologiju

 1. Danijela Milijančević, pedijatrijska sestra

za Kliniku za ORL i MFH

 1. Stefan Lukić, medicinski tehničar

za Kliniku za vaskulaarnu hirurgiju

 1. Ana Vukosavlјev, medicinska sestra
 2. Ana Romić, medicinska sestra
 3. Milica Stojković, medicinska sestra
 4. Milica Makić, medicinska sestra

za Kliniku za kardiohirurgiju

 1. Jovana Paskaš, medicinska sestra

za Pejsmejker centar

 1. Dajana Kaplarski Polić, medicinska sestra

za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 1. Ivan Neborovski, medicinski tehničar

za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 1. Marina Smilјanić, medicinska sestra
 2. Nikola Novaković, medicinski tehničar
 3. Jelena Šćepović, medicinska sestra (za Centar za endokrinu hirurgiju)

Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 1. Jelena Antić, ginekološko-akušerska sestra
 2. Bojana Maksimović, ginekološko-akušerska sestra.

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja obaveštenja u prostorijama Arhive Klinčkog centra Srbije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin