Rezultati konkursa za prijem 2 više medicinske sestre i jednog diplomiranog pravnika na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 01.08.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 02.08.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 10821 od 06.09.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Klinički centar Srbije, primaju se 2 medicinske sestre/tehničari sa višom stručnom spremom, i to:

I za Kliniku za očne bolesti

  • Biljana Despić, strukovna medicinska sestra
  • Jelena Petrović, strukovna medicinska sestra

 

U radni odnos na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Klinički centar Srbije prima se jedan nemedicinski radnik sa visokom stručnom spremom   i to:

I za Službu za pravne poslove

  • Nina Sredanović, diplomirani pravnik

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Arhive Klinčkog centra Srbije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Prof. dr Milika Ašanin