Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju do 3 meseca za 1 lekara specijalistu interne medicine za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 31.08.2018. godine i sajtu NSZ, a dana 05.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 11672 od 27.09.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca izabran sledeći kandidat:

Za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

  1. dr Saša Ivanović, lekar specijalista interne medicine

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin