Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme za 8 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 1 molekularnog biologa, 10 pomoćnih radnika i 10 spremača

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 13.09.2018. godine, dana 14.09.2018. godine na internet stranici NSZ, a 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12727 od 23.10.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati, i to:

 

8 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, i to za:

I za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar – 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • dr Damir Rujević, doktor medicine

II za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo - 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Izbor kandidata nije izvršen, jer je zaposleni za čiju zamenu je konkurs raspisan stupio na rad

III za Kliniku za pulmologiju – 1 lekar specijalista pneumoftiziologije radi zamene privremeno odstutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Izbor kandidata nije izvršen, jer se na konkurs nije prijavio nijedan kandidat koji ispunjava uslove konkursa.

IV za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Milica Marnić, doktor medicine,
 • dr Ana Crnomarković, doktor medicine

V za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku – 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Jovana Gvozdenović, doktor medicine

VI za Kliniku za kardiologiju – 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • dr Nataša Zlatić Milošević, doktor medicine

VII za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane – 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Stevana Vukašinović, doktor medicine

 

1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom, i to za:

I za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • Kasja Pavlović, master molekularni biolog

 

10 pomoćnih radnika u zdravstvu, i to

 • Milica Jovanović,
 • Igor Stanković,
 • Sanja Rodić,
 • Danijel Ristić,
 • Nenad Nikolić,
 • Nebojša Marković,
 • Dragan Jovanović.

10 spremača za Službu za tehničke i druge poslove, i to:

 • Aleksandra Gavrilović,
 • Zlatica Marinković,
 • Dragana Stojanović,
 • Danijela Gmitrović,
 • Kristina Stanojević,
 • Milina Ristić,
 • Vesna Stalović,
 • Milica Milić.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin