Obaveštenje o izboru knadidanta za prijem u radni odnos na određeno vreme za 3 viša radiološka tehničara i 4 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 04.10.2018. godine, a dana 05.10.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br . 13315/1od 06.11.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za potrebe OJ KCS, primaju se i to:

I 3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom za potrebe Centra za radiologiju i MR, i to:

  • Jana Blažek, strukovni medicinski radiolog,
  • Miloš Mihajlović, strukovni medicinski radiolog,
  • Aleksandra Stojanović, strukovni medicinski radiolog

II 4 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom za potrebe Klinike za neurohirurgiju, i to:

  • Ljiljana Filipović, medicinska sestra opšteg smera,
  • Milica Petričević, medicinska sestra , opšteg smera
  • Marija Krničan, medicinska sestra opšteg smera,
  • Milica Trbojević Petrović, medicinska sestra opšteg smera.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin