Rezultati konkursa za radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavlјen na internet stranici KCS i NSZ dana 10.06.2019. godine, a 11.06.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 9587 od 09.07.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca iliradi zamene privremeno odsutnog zaposlenogdonjegovog povratka za 2 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom,1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom, 2 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i 3 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati i to:

2 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom

I – u Centru za anesteziologiju i reanimatologiju - 1 lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

  • dr Jelica Grubić - lekar specijalista, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

II – u Centru za nuklearnu medicinu - 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji odgovarajuće grane medicine

  • dr Miloš Velјković, doktor medicine

1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom

I - na Klinici za psihijatriju -1 diplomirani psiholog-specijalista medicinske psihologije

  • Sonja Pavun – diplomirani psiholog-specijalista medicinske psihologije

2 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom

I na Klinici za ginekologiju i akušerstvo - 1 viši laboratorijski tehničar

  • Marija Vukašin, viši laboratorijski tehničar
  • Izbor za jednu pedijatrijsku sestru sa višom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odustne zaposlene nije izvršen budući da se nijedan kandidat nije prijavio za navedeno mesto.

3 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom

I - za Kliniku za ORL i MFH - 1 medicinska sestra/tehničar instrumentar

  • Jovana Katić, medicinska sestra

II- za Kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju - 2 medicinske sestre/tehničara anestetičara

  • Marija Savković, medicinska sestra
  • Aleksandar Nikolić, medicinski tehničar

Svim kandidatimakoji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin