Rezultati konkursa na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 16731 od 05.12.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom, 1 zdravstvenog radnika sa višom stručnom spremom, 53 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom i 5 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

1 zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom:

I za Kliniku za pulmologiju

1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • dr. Jelena Grbović, doktor medicine
 • Izbor za jednog lekara specijalistu interne medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad nije izvršen budući da nije bilo prijavljenih kandidata.

1 zdravstveni radnik sa višom stručnom spremom:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • Izbor za jednu višu medicinsku sestra/tehničar opšteg smera, sa završenom srednjom školom, smer pedijatrijska sestra na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad nije izvršen budući da nije bilo prijavljenih kandidata.

II za Kliniku za urologiju

1 viša medicinska sestra/tehničar instrumentar na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u OP bloku

 • Aleksandra Stamatović, strukovna medicinska sestra

53 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Stana Đuričanin, medicinska sestra
 • Renata Čikeš, medicinska sestra

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Aleksandar Radulović, medicinski tehničar
 • Milena Draguljević, medicinska sestra
 • Ninoslav Deletić, medicinski tehničar
 • Nevena Ajduković, medicinska sestra

III za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u OP bloku Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Sonja Stuparić, medicinska sestra
 • Jelena Ristanović, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Službi ortopedije,traumatologije i mikrohirurgije Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Miloš Simić, medicinski tehničar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje intenzivne nege Hirurgije IV Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Marko Simić, medicinski tehničar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje za transplataciju organa Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Dragana Jandrić, medicinska sestra

IV za Kliniku za alergologiju i imunologiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Ljubinka Savić, medicinska sestra

V za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Sonja Advigov, medicinska sestra
 • Strahinja Gligorić, medicinski tehničar
 • Marko-Maroni Lenhart, medicinski tehničar
 • Aleksandra Babić Krulanović, medicinski sestra

VI za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Milica Aleksić, ginekološko-akušerska sestra
 • Sabina Aguši, ginekološko-akušerska sestra

2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Jovana Ilić, pedijatrijska sestra
 • Jelena Todorović, pedijatrijska sestra

VII za Kliniku za pulmologiju

3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Aleksandra Grujičić, medicinska sestra
 • Iva Pavlović, medicinska sestra
 • Milijana Nikolić, medicinska sestra

VIII za Kliniku za kardiologiju

3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Jelena Đokić, medicinska sestra
 • Larisa Konstantinović, medicinska sestra
 • Anđelka Milićević Isailović, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Stacionar 1, Odeljenja za kliničko ispitivanje i lečenje arterijske hipertenzije i njenih komplikacija

 • Sanja Kovačević, medicinska sestra

IX za Kliniku za urologiju

4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje transplatacione urologije u Urgentnom centru

 • Anastasija Sekulić, medicinska sestra
 • Marijana Spasić, medicinska sestra
 • Aleksandar Savatić, medicinski tehničar
 • Dragana Nikolić, medicinska sestra

X za Kliniku za hematologiju

3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Milan Vučić, medicinski tehničar
 • Tatjana Milošević, medicinska sestra
 • Nataša Trebaljevac, medicinska sestra

XI za Kliniku za neurohirurgiju

4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Nikolina Isailović, medicinska sestra
 • Jasmina Mikašinović, medicinska sestra
 • Violeta Vučković, medicinska sestra
 • Aleksandra Neloski, medicinska sestra

XII za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Gordana Mrašić, medicinska sestra

XIII za Kliniku za digestivnu hirurgiju-Prva hirurška

5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Andrijana Miladinović, medicinska sestra
 • Aleksandar Đokić, medicinski tehničar
 • Jana Đorđević, medicinska sestra
 • Nikola Petkoj, medicinski tehničar
 • Vladimir Ristić, medicinski tehničar

XIV za Kliniku za nefrologiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Dejan Seničanin, medicinski tehničar

XV za Kliniku za neurologiju

-2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Ana Kuzmanović, medicinska sestra
 • Marijana Marković, medicinska sestra

XVI za Pejsmejker centar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Anica Marinković, medicinska sestra

XVII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Darko Marinković, medicinski tehničar
 • Milan Milić, medicinski tehničar

XVIII za Kliniku za kardiohirurgiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Marija Mladenović-Ćoraj, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju opšte nege

 • Dijana Kostić, medicinska sestra

XIX za Službu za patohistologiju

1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u stručnom timu za hepatobilio-pankreatičnu patologiju u Odeljenju digestivne abdominalne i urgentne patologije sektora za hiruršku (kliničku patologiju)

 • Aleksandra Birčević, laboratorijski tehničar

5 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom:

I za Službu za tehničke i druge poslove

5 spremača na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Jelena Mirjanić
 • Sanja Živaljević
 • Verica Jovičić
 • Zorica Simić
 • Marija Zarija

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin