Rezultati konkursa na određeno vreme - arhivar med. dokumentacije

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom V.D. direktora br. 16395 od 29.11.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 1 administrativnog radnika sa srednjom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

1 arhivar medicinske dokumentacije na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

  • Milica Stojanović

Izbor za jednog zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom, inženjera održavanja, diplomiranog inženjera elektrotehnike za rad u Odeljenju stereotaksične radioneurohirurgije – gamma knife Klinike za neurohirurgiju na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca nije izvršen budući da nije bilo prijavljenih kandidata.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin