Rezultati konkursa na određeno vreme - šef magacina

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da Odlukom v.d.direktora br. 16729 od 05.12.2019. godine, nije izabran nijedan kandidat za radno mesto šefa magacina za Odsek centralni magacin u Službi za tehničke i druge poslove obzirom da prijavljeni kandidat nije u potpunosti odgovorio potrebama navedenog radnog mesta.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin