Rezultati konkursa za 1 tehničkog radnika - šef odseka

Po osnovu konkursa objavljenog dana 06.12.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 12.12.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da Odlukom v.d. direktora br. 250 od 10.01.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme za 1 tehničkog radnika sa višom stručnom spremom nije izabran nijedan kandidat.

Svim kandidatima koji su konkurisali, zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA   
prof. dr Milika Ašanin