Rezultati konkursa na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 03.01.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije a dana 06.01.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 1741 od 05.02.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za 5 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 4 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom, 18 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i 28 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

5 zdravstvenih  radnik  sa visokom stručnom spremom:

I za Kliniku za urologiju
2 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • dr. Petar Nale, doktor medicine
 • dr. Luka Kovačević, doktor medicine

II za Kliniku za digestivnu hirurgiju-Prvu hiruršku
2 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • dr. Marko Živanović, doktor medicine
 • dr. Predrag Zdujić, doktor medicine

III za Centar za endokrinu hirurgiju u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • dr. Boban Stepanović, doktor medicine

4 zdravstvena radnik sa višom stručnom spremom:

I Za Kliniku za digestivnu hirurgiju-Prvu hiruršku
1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Prijemno-trijažnoj službi u Urgentnom centru

 • Slobodanka Blagojević, strukovna medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar-instrumentar opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u OP bloku sa Centralnom sterilizacijom

 • Milica Peković, strukovna medicinska sestra

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar
1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije 3 Klinike za urgentnu hirurgiju

 • Jelena Filipović, strukovna medicinska sestra

III za Kliniku za hematologiju
1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Ambulanti za hematološke intervencije

 • Mirjana Denčić, strukovna medicinska sestra

18 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom:

I Za Kliniku za digestivnu hirurgiju-Prvu hiruršku
3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Ana Obradović, medicinska sestra
 • Petar Poša, medicinski tehničar
 • Guga Mitić, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad na XI Odeljenju za intenzivnu negu, terapiju i reanimaciju

 • Danijela Dimitrijević, medicinska sestra

II za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Službi ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije u Urgentnom centru

 • Nikola Stanić, medicinski tehničar
 • Lazar Kovačević, medicinski tehničar
 • Ilija Kunarac, medicinski tehničar

III za Centar za radiologiju i MR
1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Angio sali

 • Ljiljana Spirić, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odseku interventne radiologije

 • Tatijana Popesku, medicinska sestra

IV za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Aleksandra Pešut, medicinska sestra

V za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar
1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije 1 Klinike za urgentnu hirurgiju

 • Sandra Jović, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Odeljenju za urgentnu neurologiju Klinike za urgentnu internu medicinu

 • Milica Kitanović, medicinska sestra

VI za Kliniku za kardiologiju
1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Službi urgentne kardiologije UC

 • Jelena Jovanović, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Odeljenju za kliničko ispitivanje i lečenje arterijske hipertenzije i njenih komplikacija  

 • Uroš Blagojević, medicinski tehničar

VII za Kliniku za grudnu hirurgiju
1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad  

 • Jelena Petrović, medicinska sestra

VIII za Kliniku za hematologiju
3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Dušan Aleksić, medicinski tehničar
 • David Koljukaj, medicinski tehničar
 • Bisera Tatar, medicinska sestra

28 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom:

I za Službu za tehničke i druge poslove
18 spremača na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Jelena Lazić
 • Jasmina Popović
 • Zlatka Mitić
 • Radisavka Gorunović
 • Anita Kajsijanović Stamenković
 • Milanka Bošković
 • Jovana Petrović
 • Gordana Jovanović
 • Bojana Trifunović
 • Vesna Popović
 • Dragana Zorić
 • Slavica Mišić
 • Slavica Stojković
 • Marija Vemić
 • Jelka Urošević
 • Biljana Nenadović
 • Zoran Milosavljević
 • Sonja Zagorac

Budući da nije bilo dovoljno prijavljenih kandidata na konkursu, izbor nije izvršen za još 2 kandidata za radno mesto spremača.

I za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane
10 servirki na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Vesna Rakić
 • Trajka Tanasković
 • Zorica Milić
 • Slavica Vasić
 • Slađana Milojević
 • Radmila Pjevac
 • Sonja Cerović
 • Biljana Milošević
 • Vanja Marković
 • Jelena Radovanović

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin