Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 03.01.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 06.01.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i  na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.1740  od  05.02.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 3 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom i 2 zdravstvena radnika sa višom odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke  izabrani  sledeći kandidati, i to:

3 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
1 doktor medicine ili lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

  • dr Vesna Jovanović, lekar specijalista anesteziologije,reanimatologije i intenzivne terapije

II za Kliniku za očne bolesti
1 doktor medicine ili lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

  • dr Ranko Gvozdenović, lekar specijalista oftalmologije

III za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
1 magistar farmacije

  • Vesna Tegeltija, diplomirani farmaceut

2 zdravstvena radnika sa višom odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke

I za Odeljenje stereotaksične radiohirurgije celog tela X nož Klinike za neurohirurgiju
1 radiološki tehničar sa višom,odnosno visokom strukovnom školom odgovarajućeg smera

  • Bojan Ivanov, strukovni medicinski radiolog  

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane
1 dijetetičar-nutricionista sa višom,odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke odgovarajućeg smera

  • Jasna Kujundžić, strukovni nutricionista dijetetičar

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin