Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 22.01.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 23.01.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 3842 od 06.03.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 18 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 20 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i 50 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati, i to:

 

18 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom

I za Kliniku za pulmologiju – 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Slobodan Belić, doktor medicine
 • dr. Ivana Vukanić, doktor medicine

II za Kliniku za hematologiju – 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Jovan Rajić, doktor medicine

III za Pejsmejker Centar – 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Vojislav Sajić, doktor medicine
 • dr. Nikola Vujadinović, doktor medicine

IV za Službu za mikrobiologiju - 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Jelena Čolović, doktor medicine

V za Službu za organizaciju, planiranje, socijalnu medicinu i medicinsku informatiku – 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Dušan Ordić, doktor medicine

VI za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Marina Brndušić, doktor medicine

VII za Kliniku za endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma – 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Zorana Arizanović, doktor medicine
 • dr. Zvezdana Jemuović, doktor medicine

VIII za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu – 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Mirjana Lacmanović, specijalista radiologije

IX za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Ivana Milošević, doktor medicine
 • dr.Radmila Klačar, specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

X za Centar za nuklearnu medicinu – 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Nevena Ranković, doktor medicine

XI za Kliniku za infektivne i tropske bolesti -1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Ivana Ostojić, specijalista infektologije

XII za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I Hirurška – 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Marko Miladinov, doktor medicine
 • dr. Jovica Vasiljević, doktor medicine

XIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju – 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr. Jelena Jevtović, doktor medicine

20 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

I za Kliniku za neurohirurgiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Ljiljana Filipović, medicinska sestra
 • Marija Kaurin, medicinska sestra

II za Kliniku za digestivnu hirurgiju-I Hirurška - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Emel Ismailoglu, medicinska sestra

III za Kliniku za ORL i MFH - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Katarina Nikolić, medicinska sestra

IV za Kliniku za urologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Vesna Đorđić, medicinska sestra

V za Kliniku za nefrologiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Tamara Ranđelović, medicinska sestra

VI za Kliniku za hematologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Biljana Kovačević, medicinska sestra

VII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marina Veljković, medicinska sestra
 • Anel Abdula, medicinski tehničar

VIII za Kliniku za endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma – 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Katarina Grujić, medicinska sestra
 • Jovana Cukut, medicinska sestra
 • Kristina Jović, medicinska sestra

IX za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja- Urgentni centar – 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Aleksandra Jovanović, medicinska sestra
 • Nenad Stojković, medicinski tehničar
 • Marija Ješić, medicinska sestra

X za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Tatjana Ožegović, medicinska sestra
 • Marijana Stefanović, medicinska sestra

XI za Kliniku za kardiologiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Tamara Tadić, medicinska sestra

XII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Predrag Jovanović, medicinski tehničar

XIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Irena Ostojić, medicinska sestra

50 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom

I za Službu za tehničke i druge poslove – 30 spremača

 • Javorka Radojković
 • Ivica Nikolić
 • Borislav Antić
 • Jadranka Stanković
 • Radica Gavrilović
 • Snežana Tandarić
 • Elza Murati
 • Dragica Babić
 • Milica Pavlović
 • Biljana Mihajlović
 • Ivana Jeremić
 • Mica Bjelan
 • Milena Ilić
 • Velibor Tomić
 • Dušanka Matko
 • Biljana Marinković
 • Milena Roksić
 • Miroslava Milosavljević
 • Sanela Marković
 • Sandra Božović
 • Aleksandar Šćepanović
 • Marija Jovanović
 • Ana Gmitrović
 • Snežana Marinković
 • Dragana Milivojević
 • Slavoljub Kostić
 • Marijana Stanojlović
 • Slavica Bosanac
 • Svetlana Perić
 • Ivana Milijašević

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane – 20 servirki

 • Dragana Cekovski
 • Lidija Arsić
 • Katarina Nedeljković
 • Danijela Marinković
 • Milanka Gajić
 • Svetlana Spasić
 • Zorica Blagojević
 • Tanja Vidović
 • Mileva Tomić
 • Zorica Grković
 • Slavica Maksić
 • Zorica Ćertić
 • Marina Pešić
 • Danica Tijanić
 • Aleksandra Đekić
 • Gordana Stojanović
 • Biljana Račić
 • Marija Mitrić
 • Marijana Veličković
 • Sanela Stojanovski

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin