Rezultati konkursa na određeno vreme-doktori, med. sestre i tehničari, pomoćni radnici i spremači

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 18.03.2020. godine, a dana 23.03.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 6160 od 24.04.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do tri meseca zbog privremeno povećanog obima posla a radi potrebe hitnog zapošljavanja usled nastale situacije koja je proglašena Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 br. 53-2281/2020 od 10.03.2020. godine („Sl. gl. RS“, broj 23/2020), u postupku realizacije konkursa primljeni su sledeći kandidati, i to:

50 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i to doktora medicine ili lekara specijalista odgovarajuće grane:

Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti:

 • Marija Džordan, doktor medicine
 • Vanja Subotić, doktor medicine
 • Milan Stojković, doktor medicine
 • Marija Ilijevska, doktor medicine
 • Miloš Šabanović, doktor medicine
 • Jelena Simić, doktor medicine
 • Milan Tanasijević, doktor medicine
 • Ana Najdeski, doktor medicine
 • Jaroslava Jovanović, doktor medicine
 • Nikola Zejak, doktor medicine

Za Kliniku za pulmologiju:

 • Dragan Vukosavljević, doktor medicine
 • Koviljka Ivić, doktor medicine
 • Vedrana Pejin, doktor medicine
 • Dragana Andrejić, doktor medicine
 • Ivan Milivojević, doktor medicine
 • Maja Maksimović, doktor medicine
 • Jasmina Opačić, doktor medicine
 • Ana Ratković, doktor medicine
 • Milan Ranđelović, doktor medicine
 • Milena Baščarević, doktor medicine
 • Marina Jovanović, doktor medicine
 • Jovan Vesić, doktor medicine
 • Gordana Biševac, doktor medicine
 • Damir Radojčić, doktor medicine
 • Aleksandar Milojević, doktor medicine
 • Zlatan Bojić, doktor medicine
 • Marija Radović, doktor medicine
 • Milica Vlajić, doktor medicine
 • Andrej Zečević, doktor medicine

Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju:

 • Kristina Burgić Vidanović, doktor medicine
 • Marijana Baljozović, doktor medicine
 • Marija Domanović, doktor medicine
 • Jovanka Filipović, doktor medicine
 • Marija Galo, doktor medicine
 • Marija Aleksić, doktor medicine
 • Milica Savić, doktor medicine
 • Lidija Milić, doktor medicine
 • Ana Odalović, doktor medicine
 • Ivana Janićijević, doktor medicine
 • Aleksandra Kulundžić, doktor medicine
 • Nada Radovanović, doktor medicine
 • Danka Perić, doktor medicine
 • Ljubica Mitev, doktor medicine
 • Aleksandra Nikolić, doktor medicine
 • Nemanja Radovanović, doktor medicine
 • Biljana Vučković, doktor medicine
 • Katarina Mijailović, doktor medicine
 • Jelena Lazarević, lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
 • Teodora Radojčić, doktor medicine
 • Marija Mišković, doktor medicine

6 Zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca zbog privremeno povećanog obima posla za Klinički centar Srbije i to:

 • Anđela Savović, strukovna medicinska sestra
 • Milica Ivanović, strukovna medicinska sestra
 • Mirjana Misirkić, strukovna medicinska sestra
 • Đorđe Milivojević, strukovni medicinski tehničar
 • Darinka Popović, strukovna medicinska sestra
 • Zehra Oruči, strukovna medicinska sestra

59 Zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca zbog privremeno povećanog obima posla za Klinički centar Srbije i to:

 • Mirjana Mihajlović, medicinska sestra
 • Srećko Bondžić, medicinski tehničar
 • Marija Šoškić, medicinska sestra
 • Sanela Jusufi, medicinska sestra
 • Teodora Zorić, medicinska sestra
 • Milica Matković, medicinska sestra
 • Ivan Brkić, medicinski tehničar
 • Jelena Šutonja, medicinska sestra
 • Katarina Katić, medicinska sestra
 • Miloš Bajkić, medicinski tehničar
 • Maja Avramović, medicinska sestra
 • Slađana Stanojević, medicinska sestra
 • Marko Brkljač, medicinski tehničar
 • Radmila Ćirković, medicinska sestra
 • Snežana Munjas, medicinska sestra
 • Ljubica Kalušević, medicinska sestra
 • Sandra Anđelković, medicinska sestra
 • Aleksandra Mina Vagner, medicinska sestra
 • Angelina Nikolić, medicinska sestra
 • Nikolina Nikolić, medicinska sestra
 • Violeta Živković, medicinska sestra
 • Marina Đuričić, medicinska sestra
 • Jovana Nikolovski, medicinska sestra
 • Radica Radivojević, medicinska sestra
 • Sanja Maksimović, medicinska sestra
 • Nataša Jovanović, medicinska sestra
 • Maja Đorđević, medicinska sestra
 • Jovana Pajić, medicinska sestra
 • Jelena Zdravković, medicinska sestra
 • Aleksandar Kovačević, medicinski tehničar
 • Marija Aleksić, medicinska sestra
 • Jelena Novaković, medicinska sestra
 • Jovana Rujević, medicinska sestra
 • Aleksandar Stamenković, medicinski tehničar
 • Slavica Lopušina, medicinska sestra
 • Miloje Slavković, medicinski tehničar
 • Đorđe Đorđević, medicinski tehničar
 • Sonja Žojić, medicinska sestra
 • Aleksandra Trojanovski, medicinska sestra
 • Maja Petrović, medicinska sestra
 • Maja Icić, medicinska sestra
 • Valentina Petrović, medicinska sestra
 • Valentina Todorović, medicinska sestra
 • Uroš Balotić, medicinski tehničar
 • Ivana Stojanović, medicinska sestra
 • Aleksandra Ignjatović, medicinska sestra
 • Sofija Vićentijević, medicinska sestra
 • Stefan Ćirković, medicinski tehničar
 • Jovana Petrović, medicinska sestra
 • Tanja Alavuk, medicinska sestra
 • Igor Filić, medicinski tehničar
 • Aleksandra Harambašić, medicinska sestra
 • Tamara Urošević, medicinska sestra  
 • Lidija Golubović, medicinska sestra
 • Aleksa Ogrizović, medicinski tehničar
 • Tamara Rajkov, medicinska sestra
 • Jelena Ostojić, medicinska sestra  
 • Jelena Kondan, medicinska sestra
 • Marko Starčević, medicinski tehničar

7 Tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom (pomoćnih radnika na nezi bolesnika i spremača) na određeno vreme do tri meseca zbog privremeno povećanog obima posla za Klinički centar Srbije:

 • Marko Živković, pomoćni radnik na nezi bolesnika
 • Jelena Milojević, spremač
 • Anđelka Marković, spremač
 • Ivana Novaković, spremač
 • Maja Vasić, spremač
 • Anka Đorđević, spremač
 • Mladen Marković, pomoćni radnik na nezi bolesnika

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin