Rezultati konkursa na neodređno vreme-administrativni radnici

Po osnovu konkursa objavljenog dana 14.05.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 15.05.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na dana 18.05.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8786 od 24.06.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 3 administrativna radnika sa visokom stručnom spremom i 3 administrativna radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati, i to:

3 administrativna radnika sa visokom stručnom spremom

I za Službu za ekonomsko finansijske poslove – 3 diplomirana ekonomista

  • Ana Despotović
  • Aleksandra Tijanić
  • Milica Jokić

3 administrativna radnika sa srednjom stručnom spremom

I za Službu za pravne poslove – 1 referent za kadrovske poslove

  • Aleksandar Vojnović

II za Službu za ekonomsko finansijske poslove - 2 koordinatora finansijskog knjigovodstva,bilansiste

  • Vesna Kovačević
  • Maja Pantović

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin