Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 04.06.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i internet stranici Ministarstva zdravlja RS,obaveštavamo vas da suOdlukom v.d.direktora br. 9434 od06.07.2020. godine,u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 2 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i 21 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati, i to:

2 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti - 1 viša/strukovna medicinska sestra-tehničar opšteg smera

 • Marijana Žunić, strukovna medicinska sestra

II za Kliniku za pulmologiju - 1 viša/strukovna medicinska sestra-tehničar opšteg smera

 • Milena Ivanović, strukovna medicinska sestra

21 zdravstveni radnik sa srednjom stručnom spremom

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 5 medicinskih sestara - tehničara opšteg smera

 • Nevena Ajduković, medicinska sestra
 • Sanja Joksović, medicinska sestra
 • Ninoslav Deletić, medicinski tehničar
 • Jelena Ljubinković, medicinska sestra
 • Aleksandar Radulović, medicinski tehničar

II za Kliniku za pulmologiju - 9 medicinskih sestara - tehničara opšteg smera

 • Milica Ivković, medicinska sestra
 • Marija Ranđelović, medicinska sestra
 • Bojana Lazić, medicinska sestra
 • Milica Nešić, medicinska sestra
 • Višnja Milić, medicinska sestra
 • Dušanka Marić, medicinska sestra
 • Iva Pavlović, medicinska sestra
 • Milijana Nikolić, medicinska sestra
 • Marija Mandić, medicinska sestra

III za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 6 medicinskih sestara - tehničara opšteg smera

 • Jasmina Bibić, medicinska sestra
 • Marija Marjanović, medicinska sestra
 • Ivana Petrović, medicinska sestra
 • Marija Đorđević, medicinska sestra
 • Mladen Grozdanović, medicinski tehničar
 • Nikola Tešmanović, medicinski tehničar

IV za Kliniku za kardiohirurgiju – 1 medicinska sestra-tehničar – perfuzer

 • Branko Krsmanović, medicinski tehničar perfuzer

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin