Službe

Služba za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane
Služba za mikrobilogiju
Služba za patohistologiju
Služba za organizaciju, planiranje, socijalnu medicinu, ekonomiju poslovanja i medicinsku informatiku
Služba za kliničku farmakologiju
Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Služba za pravne poslove
Služba za ekonomsko finansijske poslove
Služba za tehničke i druge poslove