Резултати конкурса на одређено време за техничке раднике

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 13696 од 04.09.2023. године и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019),по основу конкурса објављеног дана 06.09.2023. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 07.09.2023. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 14862 од 27.09.2023. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месецa за 2 техничка радника са средњом стручном спремом и 25 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем здравствених радника

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.14788 од 26.09.2023. године и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време за здравствене раднике са вишом-високом и средњом стручном спремом за више ОЈ УКЦС

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 13769 од 05.09.2023. године и чл. 7.,8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019) објављен је конкурс дана 08.09.2023. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије, на интернет страници Националне службе за запошљавање ина интернет страници Министарства здравља Републике Србије, те вас након поступка реализације конкурса обавештавамо да су Одлуком в.д. директора бр. 14774 од 26.09.2023. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месецa за 4 здравствена радника са вишом/високом стручном спремом и 12 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс на одређено време за Службу за Правне послове

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 14341 од 18.09.2023. године и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла а најдуже до 30.11.2023. године у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време за техничке раднике за Службу за правне послове

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 12965 од 21.08.2023. године и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019), по основу конкурса објављеног дана 21.08.2023. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 22.08.2023. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 14029 од 11.09.2023. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месецa за 5 техничких радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс на одређено време за струковне и средње лабораторијске техничаре за УКЦС

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.13769 од 05.09.2023. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у складу са позитивним прописима и то:

Опширније...

Конкурс на одређено време за возаче, сервирке и спремаче-спремачице за УКЦС

На основу Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 13696 од 04.09.2023. године и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеци за:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време за здравствене раднике са високом стручном спремом за УКЦС

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 11879 од 31.07.2023. године и чл. 7.,8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019) расписан је конкурс и објављен дана 01.08.2023. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 02.08.2023. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, након поступка реализације конкурса обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13472 од 31.08.2023. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месецa за здравствене раднике са високом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за здравственог радника са високом стручном спремом за Клинику за очне болести

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 11585 oд 25.07.2023. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-02-840/2023-02 од 18.07.2023. године о Закључку 51 бр:112-5486/2023 од 28.06.2023. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019), објављен је конкурс дана 26.07.2023. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије, интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, након реализације конкурса обавештавамо вас да је Одлуком в.д. директора бр. 13471 oд 31.08.2023. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 6 месеци изабран следећи кандидат:

Опширније...

Конкурс за пријем 5 техничких радника са средњом стручном спремом на одређено време за Службу за правне послове

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 12965 од 21.08.2023. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Још чланака...

  1. Резултати конкурса на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за здравствене раднике са средњом стручном спремом за Ургентни центар
  2. Резултати конкурса на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за УКЦС
  3. Давање у закуп пословног простора прикупљањем затворених писмених понуда 2
  4. Давање у закуп пословног простора прикупљањем затворених писмених понуда
  5. Резултати конкурса на одређено време за здравствене раднике са средњом стручном спремом
  6. Резултати конкурса на одређено време за техничке раднике са нижом стручном спремом
  7. Резултати конкурса на одређено време за административног и техничке раднике за Службу за правне послове
  8. Конкурс на одређено време за здравствене раднике са високом стручном спремом
  9. Конкурс за пријем здравствених радника са средњом стручном спремом у радни однос на неодређено време са пробним радом од 6 месеци
  10. Резултати конкурса на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за здравствене раднике са високом стручном спремом за УКЦС