Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла

По основу конкурса објављеног дана 20.08.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, интернет страници Националне службе за запошљавањe и интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр.12716 oд 23.09.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 2 здравствена радника са високом стручном спремом и 10 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 20.08.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12717 oд 23.09.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 1 здравственог радника са високом стручном спремом, 8 здравствених радника са вишом стручном спремом, 7 здравствених радника са средњом стручном спремом, 1 техничког радника са вишом стручном спремом и 23 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем здравствених радника у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр.12528 од 18.09.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Конкурс за пријем на одређено време - администартивно технички радници

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр.12530 од 18.09.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за

Опширније...

Конкурс за пријем здравствених радника на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 12529 од 18.09.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за

Опширније...

Конкурс на одређено време за Службу за микробиологију

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11460 од 20.08.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), а у процесу реализације уговора потписаног са Канцеларијом UNOPS бр.11300 од 17.08.2020. године о пружању финансијске подршке за запошљавање особља као одговор на ситуацију изазвану вирусом Covid-19,

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 6 месеца у складу са позитивним прописима и то све за СЛУЖБУ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

Опширније...

Конкурс на одређено време за Клинику за инфективне и тропске болести

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11459 од 20.08.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), а у процесу реализације уговора потписаног са Канцеларијом UNOPS бр.11300/1 од 17.08.2020. године о пружању финансијске подршке за запошљавање особља као одговор на ситуацију изазвану вирусом Covid-19,

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 6 месеца у складу са позитивним прописима и то све за КЛИНИКУ ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ

Опширније...

Конкурс за пријем 2 биохемичара и 15 техничких радника

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11409 од 19.08.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 11408 од19.08.2020. године,у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 бр 112-12863/2019 oд 20.12.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-785/2020-02 од 14.07.2020.године о Закључку 51 бр.112-5486/2020 од 08.07.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењeм Министраства здравља РС 112-01-428/2020-02 од 20.07.2020. године у вези са Закључком 51 бр 112-4873/2020 од 16.06.2020. године и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1010/2020-02 од 03.08.2020. године у вези са Закључком 51 број 112-6090/2020 од 30.07.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19)

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време - замене

По основу конкурса објављеног дана 08.07.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 09.07.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 15.07.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 11077 од 11.08.2020. године, у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних запослених за 3 здравствена радника са високом стручном спремом, 4 здравствена радника са випом/високом стручном спремом и 13 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

Опширније...