Резултати конкурса за пријем здравствених радника на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 15234 од 20.11.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије, Националне службе за запошљавањe и Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 15234 oд 20.11.2020. године, у радни однос на одређено време ради због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца /замене преивремно одсутних запослених до њиховог повратка на рад изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за 1 медицинског техничара општег смера за Инфективну клинику

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 15232 од 20.11.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),а у поступку реализације Конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије, који је расписан по основу уговора о донацији између UNOPS и Клиничког центра Србије бр. 11300/1 од 17.08.2020. године о пружању финансијске подршке за запошљавање медицинских радника као одговор на ситуацију изазвану вирусом Covid-19, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 5 месеци за 1 здравственог радника са средњом стручном спремом изабран је следећи кандидат:

Опширније...

Резултати конкурса за 40 медицинских сестара/техничара општех смера

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 15233 од 20.11.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије, Националне службе за запошљавањe и Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 15233 oд 20.11.2020. године, у радни однос на одређено време ради због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца /замене преивремно одсутних запослених до њиховог повратка на рад изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса технички радници на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14338 од 30.10.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), а по основу конкурса објављеног дана 30.10.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије и интернет страници Националне службе за запошљавањe, те дана 03.11.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 15164 oд 18.11.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за техничкe радника са средњом и нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем техничких радника у радни однос на одређено време за потребе Клиничког центра Србије/Ковид болницу

На основу Одлуке В. Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 15131 од 18.11.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за потребе Клиничког центра Србије/Ковид болницу у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос здравствених радника на одређено време за потребе Клиничког центра Србије / Ковид болнице

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 15130 од 18.11.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за потребе Клиничког центра Србије / Ковид болнице у складу са позитивним прописима и то:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14907 од 13.11.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то:

Опширније...

Конкурс за пријем здравствених радника у радни однос на одређено време ради замене

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр.14906 од 13.11.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

На основу Одлуке В. Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13317 од  08.10..2020. године,  те у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 бр 112-12863/2019 oд 20.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1010/2020-02 од 03.08.2020. године у вези са Закључком 51 број 112-6090/2020 од 30.07.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1057/2020-02 од 21.09.2020. године у вези са Закључком 51 број 112-6750/2020 од 27.08.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-428/2020-02 од 29.09.2020.године у вези са Закључком 51 број 112-4873/2020 од 16.06.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19), а по основу конкурса објављеног дана 08.10.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије и интернет страници Националне службе за запошљавањe, те дана 09.10.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 14693 oд  06.11.2020.  године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом, 3 здравствена радника са вишом стручном спремом и 18 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем здравственог сарадника и здравствених радника на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14335 од 30.10.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за

Опширније...

Још чланака...

  1. Конкурс на одређено време за Клинику за инфективне и тропске болести
  2. Конкурс на одређено време за пријем 40 здравствених радника са средњом стручном спремом
  3. Конкурс за пријем техничких радника на одређено време
  4. Резултати конкурса на одређено време 1 ВЛТ УНОПС
  5. Резултати конкурса на одређено време 1 доктор УНОПС
  6. Резултати конкурса на одређено време за 3 администартивно техничка радника
  7. Резултати конкурса за пријем здравствених радника у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних
  8. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла
  9. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за Службу за микробиологију - здравствени радник са високом стручном спремом
  10. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за Службу за микробиологију