Конкурс за пријем здравствених радника у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 2255 од 22.02.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за потребе Универзитетског Клиничког центра Србије у складу са позитивним прописима и то:

Опширније...

Конкурс за пријем здравствених радника у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 2254 од 22.02.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-428/2020-02 од 08.02.2021. године о Закључку 51 бр. 4873/2020 од 16.06.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време за једног доктора медицине

На основу Одлуке В.Д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 1254 од 29.01.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 бр: 112-12863/2019 од 20.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 29.01.2021. године на интернет страници УниверзитетскогКлиничког центра Србије, интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д.директора бр. 2103 oд 17.02.2021.године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за Универзитетски клинички центар Србије изабран следећи кандидат:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време једног доктора медицине

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 1861 од 11.02.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-428/2020-02 од 08.02.2021. године о Закључку 51 бр. 4873/2020 од 16.06.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

 УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос административног и техничког радника на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 1849 од 11.02.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос здравствених радника на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 1848 од 11.02.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време технички радници Ковид болница

На основу Одлуке В.Д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 68 од 06.01.2021.године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 06.01.2021. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије и интернет страници Националне службе за запошљавањe а дана 08.01.2021. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 1519 oд 04.02.2021. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Ковид болницу изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем административног радника на одређено време за потребе УКЦС - Ковид болница

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 1350 од 01.02.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време за здравственог радниkа са високом стручном спремом

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 1254 од29.01.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 бр: 112-12863/2019 од 20.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено времеса пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

На основу Одлуке В.Д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 17127 од 28.12.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 бр: 12863/2019 од 20.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1057/2020-02 од 21.09.2020. године о Закључку 51 бр: 112-6750/2020 од 27.08.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-428/2020-02 од 14.12.2020. године о Закључку 51 бр: 112-4873/2020 од 16.06.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019), по основу конкурса објављеног дана 28.12.2020. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије, а дана 29.12.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 830 oд 25.01.2021. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за Универзитетски клинички центар Србије изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Још чланака...

  1. Резултати конкурса на одређено време за здравствене раднике са средњом стручном спремом
  2. Резултати конкурса на одредјено време Доктори медицине за УКЦС-Ковид болницу
  3. Конкурс за пријем 15 техничких радника на одређено време
  4. Резултати конкурса на неодређено време за здравственог сарадника са високом стручном спремом
  5. Конкурс за пријем у радни однос здравствених радника са средњом стручном спремом на одређено време за потребе УКЦС - Ковид болнице
  6. Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  7. Конкурс за пријем здравствених радника са високом стручном спремом на одређено време за потребе УКЦС-Ковид болница
  8. Резултати конкурса на одређено време административни радници - Ковид болница
  9. Резултати конкурса на одређено време за КЦС/Ковид болницу - технички радници
  10. Резултати конкурса административни радници Ковид болница