Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време – спремачи

По основу конкурса објављеног 09.10.2017. године на интернет страници КЦС, 10.10.2017. године на интернет страници НСЗ и12.10.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13964 oд 07.11.2017. године, у радни однос на одређено време од 3 месеца за радно место 10 спремача изабрани следећи кандидати:

  1. Верица Ристић,
  2. Сандра Пантић,
  3. Снежана Ескић,
  4. Сања Перовић,
  5. Мирјана Бартиш,
  6. Гордана Радојичић.

За четири радна места – спремача није начињен избор јер се пријавило мање кандидата од траженог броја.

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговoра о раду у наредних 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Архиве - фотокопирнице, радним данима од 10.00 до 14.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР

Доц. др Милика Ашанин