Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног 09.10.2017.године на интернет страници Клиничког центра Србије, 10.10.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и дана 12.10.2017. године и на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 14095 oд 10.11.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца, и то:

за радна места 10 здравствених радника са вишом стручном спремом изабрани су следећи кандидати:

за Клинику за очне болести

 1. Милица Јуришић, струковна медицинска сестра

за Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију

 1. Марина Стаменић, виши физиотерапеут

за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 1. Сандра Чарапић- Мијаиловић, виша медицинска сестра
 2. Драгана Златановски, виша медицинска сестра

за Клинику за кардиологију за салу за катетеризацију

 1. Јелена Михајловић, струковни медицински радиолог

за Центар за радиологију и МР

 1. Јована Стаменковић, струковни медицински радиолог
 2. Немања Ђоковић, струковни медицински радиолог
 3. Тијана Нешовић, струковни медицински радиолог
 4. Ивана Самарџић, струковни медицински радиолог
 5. Стефан Савић, струковни медицински радиолог

за радна места 56 здравствених радника средње стручне спреме изабрани су следећи кандидати:

за Клинику за неурохирургију

 1. Станиша Марковић, медицински техничар
 2. Милица Иванчев, медицинска сестра
 3. Милан Симоновић, медицински техничар
 4. Иван Јуришић, медицински техничар

за Клинику за гинекологију и акушерство

 1. Милена Пешић, гинеколошко-акушерска сестра
 2. Ана Бојовић, гинеколошко-акушерска сестра
 3. Ана Јовичић, гинеколошко-акушерска сестра
 4. Јелена Божић, гинеколошко-акушерска сестра
 5. Мирјана Милановић, педијатријска сестра
 6. Јована Живковић, педијатријска сестра.

за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

 1. Томислав Ружић, фармацеутски техничар
 2. Милан Ранковић, фармацеутски техничар.

за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 1. Анита Зумберај, медицинска сестра
 2. Сања Стојановић, медицинска сестра
 3. Сузана Караџић, медицинска сестра.

за Клинику за инфективне и тропске болести

 1. Ивана Јосимов, медицинска сестра.

за Клинику за пулмологију

 1. Јелена Бабић, медицинска сестра
 2. Снежана Ракић, медицинска сестра.

за Клинику за урологију

 1. Ивана Драгић, медицинска сестра
 2. Марија Тасић, медицинска сестра.

за Клинику за хематологију

 1. Биљана Мутаповић, медицинска сестра
 2. Наташа Маринковић, медицинска сестра
 3. Слађана Гајић, медицинска сестра.

за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 1. Јована Јањић, техничар здравствене струке
 2. Милена Влајић, медицинска сестра
 3. Данка Ћосић, медицинска сестра.

за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 1. Сандра Коларевић, медицинска сестра
 2. Ана Кошут, медицинска сестра
 3. Тања Величковић, медицинска сестра
 4. Милица Михајловић, медицинска сестра
 5. Биљана Стојаковић, медицинска сестра

за Клинику за кардиологију

 1. Ирена Дедић, медицинска сестра
 2. Бојана Ђурђевић, медицинска сестра
 3. Марта Ковач, медицинска сестра
 4. Бојана Петрић-Јосиповић, медицинска сестра

за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 1. Мирјана Јовчић, медицинска сестра
 2. Стефан Рондовић, медицински техничар
 3. Мирјана Граш, медицинска сестра
 4. Снежана Драговић, медицинска сестра
 5. Валентина Јовановић, медицинска сестра
 6. Ивана Мате, медицинска сестра

за Клинику за очне болести

 1. Милица Морар, медицинска сестра

за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 1. Александра Крпешић, медицинска сестра
 2. Бојана Челиковић, медицинска сетра
 3. Небојша Петровић, медицински техничар.

за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 1. Стефан Костић, медицински техничар
 2. Ивана Михајлов, медицинска сестра.

за Клинику за дерматовенерологију

 1. Весна Петковић, медицинска сестра.

за Клинику за васкуларну хирургију

 1. Милена Андрић, медицинска сестра.

за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 1. Марија Симић, медицинска сестра
 2. Кристина Ромчев, медицинска сестра.

за Клинику за грудну хирургију

 1. Виолета Павловић, медицинска сестра.

за Клинику за нефрологију

 1. Александра Илић, медицинска сестра.

за Клинику за неурологију

 1. Јелена Минић, медицинска сестра.

за Клинику за психијатрију

 1. Душко Марковић, медицински техничар.

за Клинику за алергологију

 1. Биљана Грујичић, медицинска сестра.

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговра о раду у наредних 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Архиве - фотокопирнице, радним данима од 10.00 до 14.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин