Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за лекаре, систем инжењера, спремаче и транспортне раднике

По основу конкурса објављеног 09.10.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, 10.10.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и дана 12.10.2017. године и на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.14312 oд 17.11.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца, и то:

за радна места 9 здравствених радника са високом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 1. др Милица Караџић Кочица, доктор медицине
 2. др Вељко Терзић, доктор медицине
 3. др Наташа Марјановић, доктор медицине
 4. др Ивана Марковић, доктор медицине
 5. др Александра Сувајџић, доктор медицине.

за Центар за радиологију и МР

 1. др Никола Чолић, доктор медицине
 2. др Смиљана Коцић Јоксић, доктор медицине.

За Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 1. др Никола Пјешчић, доктор медицине

за раднo место једног систем инжењера за Службу за техничке и друге послове изабран следећи кандидат:

 1.  Владимир Гаврић, дипл. инжењер информационих технологија

за радна места 5 немедицинских помоћних и техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар прима се:

 1. Марија Маркићевић, спремач
 2. Жељко Пантић, радник за пренос пацијената
 3. Лазар Петровић, радник за пренос пацијената

за Клинику за кардиологију:

 1. Мирослава Гаровић, спремач
 2. Петар Николић, транспортни радник

За једно радно место доктора медицине или лекара специјалиста одговарајуће гране медицине за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију није начињен избор, a нови конкурс биће расписан у наредном периоду у складу са позитивним прописима.

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговра о раду у наредних 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Архиве - фотокопирнице, радним данима од 10.00 до 14.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин