Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за лекаре, дипл.фармацеуте и биохемичаре, медицнске сестре/техничаре и дипл.инжењера

По основу конкурса објавЉеног 09.10.2017.године на интернет страници КЦС, 10.10.2017.године на интернет страници НСЗ и12.10.2017. године на интернет страници Министарства здравЉа РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора Клиничког центра Србије бр.14313 од 17.11.2017. године, у радни однос на одређено време за радн места 12 здравствених радника са високом стручном спремом, 14 здравствених радника са вишом / средњом стручном спремом и једног дипломираног инжењера електротехнике изабрани су следећи кандидати:

I 12 здравствених радника са високом стручном спремом:

За Центар за ансестезиологију и реаниматологију 3 доктора медицине или лекара специјалисте на одређено време због потребе посла , до три месеца:

 1. Др Весна Јовановић, доктор медицине
 2. Др Јелена Вујовић, доктор медицине
 3. Др Радмила Клачар, доктор медицине

За Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију 2 доктора медицине или лекара специјалисте на одређено време због потребе посла до три месеца:

 1. Др Марко Вучетић, доктор медицине
 2. Др Драгана Вучковић, доктор медицине

За Клинику за инфективне и тропске болести 1 доктор медицине или лекар специјалиста на одређено време због потребе посла до три месеца:

 1. Др Сања Перуничић, доктор медицине

За Центар за рдиологију и МР 1 доктор медицине или лекар специјалиста на одређено време због потребе посла до три месца:

 1. Др Мирјана Лацмановић, доктор медицине

За Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију 1 доктор медицине или лекар специјалиста на одређено време због потребе посла, до три месеца:

 1. Др Миодраг Карамарковић, доктор медицине

За Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма 1 доктор медицине на одређено време због потребе посла, до три месеца:

 1. Др Звездана Јемуовић, доктор медицине

За Клинику за кардиологију 1 доктор медицине на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка:

 1. Др Стефан Захаријев, доктор медицине

За Центар за медицинску биохемију 1 дипломирани фармацеут-медицински биохемичар на одређено време због потребе посла, до три месеца:

 1. Александра Тијанић, магистар фармације – медицински биохемичар

За Службу за фармацеутску делатност и снабдевање 1 дипломирани фармацеут на одређено време због потребе посла до три месеца:

 1. Весна Тегелтија, дипломирани фармацеут

      

II  14 здравствених радника са вишом/средњом стручном спемом

За Центар за анестезиологију и реаниматологију – 3 мед.сестре/техничара општег смерана одређеновреме, због потребе посла, до три месеца:

 1. Марију Ђокић
 2. Марију Цветковић
 3. Анђелу Шундић

За Клинику за гинекологију и акушерство – 1 гинеколошко-акушерска сестра, на одређено време, због потребе посла, до три месеца:

 1. Кристина Митровић

За Клинику за гинекологију и акушерство – 5 педијатријских сестара,на одређено време, због потребе посла до тримесеца :

 1. Теодора Дудулец
 2. Николина Кнежевић
 3. Зорица Митровић
 4. Марија Иванковић
 5. Даница Ђикић

За Клинику за кардиологију – 1 виша мед.сестра/техничар опшег смера, због замене привремено одсутног запосленог а до његовог повратка:

 1. Душан Михајловић

За Клинику за инфективне и тропске болести – 3 више мед.сестре/техничара општег смеразбог замене привремено одсутних запослених а до њиховог повратка:

 1. Валентина Ђенић
 2. Јован Вићентијевић
 3. Снежана Томић

За Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – УЦ – 1 виша мед.сестра/техничар општег смеразбог замене привремено одсутног запосленог а до његовог повратка:

 1. Ивана Јовановић

За једно радно место дипломираног инжењера електротехнике за Службу за техничке и друге послове није начињен избор а нови конкурс, за 1 дипломираног инжењера електротехнике биће расписан у наредном периоду у складу са позитивним прописима.

Кандидати који су примЉени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговора о раду у наредних 10 дана од дана објавЉивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примЉени у радни однос захваЉујемо се и молимо да подигну своја документау року од десет дана од дана објавЉивања овог обавештења у просторијама Архиве - фотокопирнице, радним данима од 10.00 до 14.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,                                                                                                                                                                            

В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин