Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за 2 лекара

По основу конкурса објављеног дана 20.12.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.12.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 1105 од 31.01.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 2 здравственa радника са високом стручном спремом, изабрани следећи кандидати:

за Клинику за психијатрију

  • др Никола Лаловић, лекар специјалиста психијатрије,

за Службу за патохистологију

  • др Љубиша Јовановић, лекар специјалиста патологије.

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговра о раду у наредних 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин