Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 15 лекараи 1 дипл. фармацеута

По основу конкурса објављеног дана 20.12.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.12.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 1107 од 31.01.2018. године, у радни однос на одређено време за 15 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине и 1 дипломираног фармацеута, изабрани следећи кандидати:

I за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију – 1 доктор медицине/ лекар специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

1. др Марина Брндушић, доктор медицине

II за Клинику за васкуларну хирургију – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине, на одређено време у трајању од 3 месеца

2. др Петар Златановић, доктор медицине

III за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршку – 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине, на одређено време у трајању од 3 месеца

3. др Јовица Васиљевић, доктор медицине
4. др Марко Миладинов, доктор медицине

IV за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

2 доктора медицине/лекара специјалисте одговарајуће гране медицине, на одређено време у трајању од 3 месеца

5. др Зорана Аризановић, доктор медицине
6. др Саша Илић, доктор медицине

1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца за потребе Интензивне неге за ургентну ендокринологију са Кабинетом за ургентна стања у ендокринологију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентном центру

7. др Марина Кабић Стакић, доктор медицине

V за Клинику за гастроентерологију и хепатологију – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању од 3 месеца за потребе гастроонкологије

8. др Јелена Јевтовић, доктор медицине

VI за Клинику за инфективне и тропске болести – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине, на одређено време у трајању од 3 месеца

9. др Наталија Кекић, доктор медицине

VII за Клинику за очне болести – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању од 3 месеца

10. др Ранко Гвозденовић, доктор медицине

VIII за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хиругију – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине у трајању до 3 месеца

11. др Анђела Димкић Миленковић, доктор медицине

IX за Клинику за кардиологију – 1 доктор медицине на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

12. др Далила Шачић, доктор медицине

X за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

13. др Селена Црнобарић, доктор медицине

XI за Клинику за кардиохирургију

1 доктор медицине на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

14. др Мина Златковић, доктор медицине

1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању од 3 месеца

15. др Наташа Јанковић, доктор медицине

XII за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање – 1 дипломирани фармацеут на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

16. Марија Јеринић, дипломирани фармацеут.

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговра о раду у наредних 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР 
Доц. др Милика Ашанин