Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 5 мед. сестара/техничара са вишом школом и за 43 мед. сестара/техничара са средњом школом

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 20.12.2017. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 25.12.2017. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр.1106 oд 31.01.2018. године у радни однос на одређено време за радна места здравствених радника са вишом или средњом стручном спремом – 48 извршилаца изабрани следећи кандидати:

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ, РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАРИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА

За Центар за нуклеарну медицину – 1 радиолошки техничар са вишом стручном спремом на одређено време, због потребе посла у трајању од 3 месеца

 1. Марко Драгићевић, струковни медицински радиолог

За Клинику за неурологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка на рад.

 1. Анђела Цицовић, струковна медицинска сестра

За Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка на рад.

 1. Јелена Раденковић, струковна медицинска сестра

За Клинику за хематологију – 1 лабораторијски техничар са вишом стручном спремом, на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка на рад.

 1. Марко Стаменковић, струковни медицинско лабораторијски технолог

За Клинику за кардиологију – 1 радиолошки техничар са вишом стручном спремом на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка на рад

 1. Марко Јовичић, струковни медицински радиолог

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ 43 ИЗВРШИЛАЦА

За Клинику за неурохирургију - 3 мед.сестра/техничара општег смера на одређено време због потребе посла до 3 месеца:

 1. Јелена Милосављевић
 2. Милан Радојчић
 3. Катарина Рвовић

За Клинику за неурологију – 4 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због потребе посла до 3 месеца:

 1. Алекса Садојевић
 2. Анђела Ћојбашић
 3. Сања Максимовић
 4. Јована Митровић

За Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време, до 3 месеца за потребе одељења у Ургентном центру:

 1. Абдула Анел
 2. Ана Радмановић

За Клинику за нефрологију – 2 мед.сестре/техничара општег смера на одређено време, због потребе посла до три месеца:

 1. Тамара Ранђеловић
 2. Сања Шарац

За Клинику за инфективне и тропске болести – 1 мед.сестра/техничар општег смера на одређено време, због потребе посла, до 3 месеца:

 1. Владимир Арсовски

За Центар за анестезиологију и реаниматологију – 2 медицинске сестре/ техничара општег смера на одређено време због потребе посла до 3 месеца:

 1. Оливера Гујаничић
 2. Милован Милетић

За Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма - 2 мед.сестре/техничара општег смера на одређено време због потребе посла до 3 месеца:

 1. Драгана Шуша
 2. Тања Ерић

За Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма - 2 мед.сестре/техничара општег смера на одређено време због потребе посла до 3 месеца за потребе ендокрине хирургије:

 1. Данијела Дабижљевић
 2. Бојана Живковић

За Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентних центар – 6 мед.сестара/техничара општег смера на одређено време због потребе посла, до 3 месеца:

 1. Дамјана Рајић
 2. Сара Савић
 3. Миљана Јовановић
 4. Вања Калинић
 5. Стефан Вујић
 6. Марко Богосављевић

За Клинику за васкуларну хирургију - 2 мед.сестра/техничара општег смера на одређено време због потребе посла, до 3 месеца:

 1. Александра Јовановић
 2. Јелена Лукић

За Клинику за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера, на одређено време до 3 месеца:

 1. Катарина Николић

За Центар за радиологију и магнетну резонанцу – 2 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због потребе посла до 3 месеца:

 1. Теодора Радовић
 2. Катарина Васовић

За Клинику за кардиологију:

А) 3 медицинске сестре/ техничара општег смера на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад:

 1. Аница Бркић
 2. Невена Бошковић
 3. Милица Милић

Б) 2 медицинске сестре/ техничара општег смера на одређено време због потребе посла до 3 месеца:

 1. Јелена Пантић
 2. Стефан Сајић

За Клинику за гастроентерологију и хепатологију – 1 мед.сестра/техничар општег смера на одређено време због потребе посла до 3 месеца:

 1. Светлана Живковић

За Клинику за дигестивну хирургију – I хируршку – 2 медицинске сестре/техничара општег смера, на одређено време због потребе посла до 3 месеца:

 1. Дина Икић
 2. Ђурђина Лазић

За Службу за микробиологију – 2 лабораторијска техничара на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад:

 1. Тијана Фриц
 2. Марица Симеуновић

За Центар за поликлиничку делатност – Поликлинику – 1 медицинска сестра / техничар општег смера на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад:

 1. Милица Пјевчевић, рођ. Дробњаковић

За Клинику за очне болести – 3 медициснке сестре/техничара општег смера на одређено време због потребе посла до 3 месеца:

 1. Љиљана Ковач
 2. Ивана Ражнатовић
 3. Љиљана Јовановић

За радно место једне више медицинске сестре/техничара због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар није извршен избор јер је радно место престало да буде актуелно у тренутку одлучивања и предлагања кандидата за пријем.

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговoра о раду у наредних 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Архиве - фотокопирнице, радним данима од 10.00 до 14.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин