Резултати конкурса за пријем лекара на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 24.04.2018. године, а 25.04.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 6422 oд 24.05.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог за 5 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине, и то:

I за Клинику за дерматовенерологију – 1 доктор медицине на одређено време због замене одсутног запосленог до његовог повратка на рад

  • др Игор Капетановић, доктор медицине

II за Клинику за пулмологију – 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

  • др Слободан Белић, доктор медицине
  • др Ивана Вуканић, доктор медицине

III за Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију – 1 доктор медицине на одређено време због замене одсутног запосленог до његовог повратка на рад

  • др Кристина Поповић, доктор медицине

Избор за пријем 1 лекара специјалисте интерне медицине са онколошким усмерењем или субспецијалисте онкологије на одређено време у трајању до 2 месеца за Клинику за неурохирурхију није извршен, јер се на конкурс није пријавио ниједан кандидат који испуњава услове конкурса.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин