Резултати конкурс за пријем у радни однос на одређено време за 5 здравствених радника са вишом стручном спремом и 14 здравствених радника са средњом стручном спремом

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 13.09.2018. године, дана 14.09.2018. године на интернет страници НСЗ, а 17.09.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12148 oд 10.10.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог примљени следећи кандидати, и то:

5 здравствених радника са вишом стручном спремом, и то:

I за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршку – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време до повратка одсутног радника на рад

 • Мирјана Денчић, струковна медицинска сестра

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време до повратка одсутног радника на рад

 • Катарина Котур, струковна медицинска сестра

III за Клинику за неурохирургију – 3 виша радиолошка техничара на одређено време у трајању до 3 месеца

 • Лука Бајчетић, струковни медицински радиолог,
 • Катарина Николић, струковни медицински радиолог,
 • Бојан Иванов, струковни медицински радиолог,

14 здравствених радника са средњом стручном спремом, и то:

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време у трајању до 3 месеца

 • Јасмина Бибић, медицинска сестра

II за Службу за патохистологију – 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време у трајању до 3 месеца

 • Александра Станојевић, лабораторијски техничар

III за Центар за медицинску биохемију - 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време у трајању до 3 месеца

 • Избор кандидата није извршен, због малог броја пријављених кандидата и јер кандидат који је конкурисао за ово радно место није дошао на разговор са комисијом, иако је уредно позван.

IV за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време у трајању до 3 месеца

 • Јована Милошевић, медицинска сестра,
 • Стефан Јовановић, медицински техничар

V за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршку - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време у трајању до 3 месеца

 • Марко Теофиловић, медицински техничар,
 • Наталија Новаковић, медицинска сестра,

VI за Клинику за неурохиругију – 5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време у трајању до 3 месеца

 • Јован Миленковић, медицински техничар,
 • Јелена Цветковић, медицинска сестра,
 • Валентина Марковић, медицинска сестра,
 • Милош Петровић, медицински техничар,
 • Ана Милинковић, медицинска сестра,

VII за Пејсмејкер Центар – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време у трајању до 3 месеца

 • Наташа Филиповић, медицинска сестра,

VIII за Клинику за очне болести - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време у трајању до 3 месеца

 • Соња Трајковић, медицинска сестра.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин