Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време за 8 здравствених радника са високом стручном спремом, 1 молекуларног биолога, 10 помоћних радника и 10 спремача

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 13.09.2018. године, дана 14.09.2018. године на интернет страници НСЗ, а 17.09.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12727 oд 23.10.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог примљени следећи кандидати, и то:

8 здравствених радника са високом стручном спремом, и то за:

I за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар – 1 доктор медицине/лекар на специјализацији ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • др Дамир Рујевић, доктор медицине

II за Клинику за гинекологију и акушерство - 1 доктор медицине/лекар на специјализацији ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Избор кандидата није извршен, јер је запослени за чију замену је конкурс расписан ступио на рад

III за Клинику за пулмологију – 1 лекар специјалиста пнеумофтизиологије ради замене привремено одстутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Избор кандидата није извршен, јер се на конкурс није пријавио ниједан кандидат који испуњава услове конкурса.

IV за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Милица Марнић, доктор медицине,
 • др Ана Црномарковић, доктор медицине

V за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршку – 1 доктор медицине/лекар на специјализацији одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Јована Гвозденовић, доктор медицине

VI за Клинику за кардиологију – 1 доктор медицине/лекар на специјализацији ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • др Наташа Златић Милошевић, доктор медицине

VII за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране – 1 доктор медицине/лекар на специјализацији одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

 • др Стевана Вукашиновић, доктор медицине

 

1 здравственог сарадника са високом стручном спремом, и то за:

I за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • Касја Павловић, мастер молекуларни биолог

 

10 помоћних радника у здравству, и то

 • Милица Јовановић,
 • Игор Станковић,
 • Сања Родић,
 • Данијел Ристић,
 • Ненад Николић,
 • Небојша Марковић,
 • Драган Јовановић.

10 спремача за Службу за техничке и друге послове, и то:

 • Александра Гавриловић,
 • Златица Маринковић,
 • Драгана Стојановић,
 • Данијела Гмитровић,
 • Кристина Станојевић,
 • Милина Ристић,
 • Весна Сталовић,
 • Милица Милић.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин