Обавештење о резултатима конкурса за пријем у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 02.10.2018. године, a дана 03.10.2018. године на интернет страници НСЗ и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13316/1 oд 06.11.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за потребе ОЈ КЦС, примају се и то:

I 2 здравствена радника са високом стручном спремом за потребе Х ножа Центра за неуроонкологију Клинике за неурохирургију, и то:

 • др Зоран Алексић, доктор медицине,
 • Избор за другог кандидата није извршен.

II 2 дипломирана физичара/физикохемичара за потребе Х ножа Центра за неуроонкологију Клинике за неурохирургију

 • Милица Тадић, дипломирани физикохемичар,
 • Драган Ћирић, дипломирани физикохемичар,

III 4 здравствена радника са вишом стручном спремом за потребе Х ножа Центра за неуроонкологију Клинике за неурохирургију

 • Милица Дерета, струковни медицински радиолог,
 • Кристина Јовановић, струковни медицински радиолог,
 • Ненад Ивановски, струковни медицински радиолог,
 • Драгана Ристић, струковни медицински радиолог,

IV 10 здравствених радника са средњом стручном спремом, и то:

4 медицинске сестре/техничара општег смера за потребе Х ножа Центра за неуроонкологију Клинике за неурохирургију

 • Кристина Василески, медицинска сестра
 • Милош Аничић, медицински техничар,
 • Марија Марјановић, медицинска сестра,
 • Ненад Ракић, медицински техничар,

4 медицинске сестре/техничара општег смера за Клинику за инфективне и тропске болести

 • Нада Игњатовић, медицинска сестра,
 • Наталиа Елена Ваштаг, медицинска сестра,
 • Никола Гајић, медицински техничар,
 • Катарина Бошковић, медицинска сестра,

1 медицинска сестра/техничар општег смера за Клинику за ОРЛ и МФХ

 • Ана Гутеша, медицинска сестра,

1 педијатријска сестра за Клинику за ОРЛ и МФХ

 •  Сања Гаврић, педијатријска сестра

V 1 инжењер инвестиционог одржавања уређаја и опреме

 • Тијана Пантелић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства,

VI 1 администратор подршке корисиницима информационих система и технологија

 • Избор није извршен, јер се ниједан кандидат који испуњава услове конкурса није пријавио за ово радно место.

VII спремач

 • Негица Н. Димитријевић.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин