Обавештења о пријему у радни однос на неодређено време техничких радника

По основу конкурса објављеног дана 05.02.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 08.02.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора број 2961 од 04.03.2019. у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примљени следећи кандидати, и то:

За радно место 1 магационера за Службу за техничке и друге послове:

  • Драган Милосављевић, аутоелектричар

За радно место 1 руковаоца машинском обрадом за Одсек за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у Служби за техничке и друге послове:

  • Зоран Максимовић, машински техничар

За радно место 1 техничара на одржавању котлова високог притиска на погонско гориво мазут у Одсеку за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у Служби за техничке и друге послове:

  • Дејан Тимотијевић, техничар машинске енергетике

За 3 техничка радника - спремача са нижом стручном спремом, за Службу за техничке и друге послове:

  • Гордана Пијовић
  • Бранка Шекероски
  • Зора Даниловић

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговора о раду у наредних 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања обавештења у просторијама Aрхиве Клинчког центра Србије, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф др Милика Ашанин