Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен дана 05.02.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 11.02.2019. на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 3508 oд 13 .03.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад примљени следећи кандидати:

4 здравственa радника са вишом стручном спремом, и то за:

I за Службу за болничку епидемиологију – 1 дијететичар нутрициониста са вишом стручном спремомна одређено време због потребе посла у трајању од 3 месеца

 • Maрија Прчић, струковни нутрициониста - дијететичар

II За Клинику за инфективне и тропске болести – 2 медицинске сестре/техничара-општег смера са вишом стручном спремом , на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Маријана Митровић, виша медицинска сестра
 • Избор друге медицинске сестре / техничара није извршен јер се на конкурс није јавио довољан број кандидата који испуњавају услове конкурса.

III за Клинику за дигестивну хирургију – Прву хируршку, - медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у операционој сали

 • Бојана Вучићевић, струковна медицинска сесра

V за Клинику за васкуларну хирургију – 1 лабораторијски технчар са вишом стручном спремом и познавањем интраоперативног спашавања крви на одређено време, због потребе посла, у трајању до 3 месеца за Одсек за трансфузиону медицину

 • Тијана Којић, струковни медицинско-лабораторијски технолог

38 здравствених радника са средњом стручном спремом, и то за:

I за Клинику за инфективне и тропске болести – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Драгана Марковић, медицинска сестра

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

1 медицинска сестра/техничар - инструментар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Операционом блоку Клинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • Бојан Милошевић, медицински техничар

1 медицинска сестра/техничар - општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу за неуротрауматологију – ( неурохирушко Е одељење ) Клинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар.

 • Алексеј Сокић, медицински техничар

III за Клинику за нефрологију – 1 медицинска сестара/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Габријела Црнајлов, медицинска сестра

IV за Клинику за очне болести

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Наташа Николић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар-инструментара, општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месец за рад у операционој сали а

 • Снежана Живановић, медицинска сестра

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Данило Хамза, медицински техничар
 • Александар Николић, медицински техничар

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Милица Новаковић, медицинска сестра

VII за Клинику за васкуларну хирургију – 1 медицинска сестра /техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Невена Југовић, медицинска сестра

VIII за Клинику за хематологију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Наталија Ђоковић, медицинска сестра

IX за Клинику за алергологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Гина Матијевић, медицинска сестра

X за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Стефан Антонић, медицински техничар
 • Дамјан Обућина, медицински техничар
 • Марина Ђурић, медицинска сестра

XI за Клинику за пулмологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Марија Ранђеловић, медицинска сестра

XII Пејсмејкер центар 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Анђела Пешић, медицинска сестра
 • Невена Митровић, медицинска сестра

XIII за Клинику за урологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Зорана Николић, медицинска сестра

XIV за Клинику за неурохирургију

4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за обављање послова у Одељењу за неуротрауматологију (шок“Е“) у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентном центру

 • Јовица Ђурић, медицински техничар
 • Ненад Обрадовић, медицински техничар
 • Лидија Милетић, медицинска сестра
 • Миона Марковић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за обављање послова у Неурохируршкој амбуланти Центра за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентном центру

 • Бранислав Лудошки, медицински техничар

XV за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Бранислав Тројановић, медицински техничар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Клиници за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања

 • Маријана Милинковић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Комисија је извршила избор кандидата али је до доношења Одлуке о избору престала потреба за заменом због повратка запосленог на рад.

XVI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију -1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Кристина Максимовић, медицинска сестра

XVII за Клинику за неурологију- 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Александра Свирац, медицинска сестра
 • Александра Мунћан, медицинска сестра
 • Душица Ђуришић, медицинска сестра

XVIII за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање - 2 фармацеутска техничара са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Марина Поповић, фармацеутски техничар
 • Избор другог фармацеутског техничара није извршен јер је до дана заседања Комисије за избор кандидата престала потреба за заменом због повратка одсутног запосленог на рад.

XIX за Клинику за отоларингологију у МФ хирургију, – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Јелена Дугић, медицинска сестра

XX за Клинику за кардиологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Тијана Червени, медицинска сестра
 • Емил Алидини, медицински техничар
 • Стефан Џунић, медицински техничар

XXI за Центар за медицинску биохемију - 3 лабораторијска техничара са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Драга Мајсторовић Мириловић, лабораторијски техничар
 • Милоје Милосављевић, лабораторијски техничар
 • Драгана Радусиновић, лабораторијски техничар

XXII За Службу за патохистологију 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Избор није извршен због повратка привремено одсутног запосленог на рад.

1 административно-техничких радника, и то:

За Службу за правне послове

I - за једног самосталног стручног сарадника са положеним правосудним испитом на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Никола Чубић, дипломирани правник

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин