Резултати конкурса за пријем здравствених радника са високом стручном спремом у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 05.02.2019. године, а дана 11.02.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 3772 oд 15.03.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог примљени следећи кандидати

9 здравствених радника са високом стручном спремом, и то за:

I за Клинику за васкуларну хирургију – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

  • др Александра Вујчић, лекар на специјализацији из васкуларне хирургије

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања -Ургентни центар – 1 доктор медицине /лекар специјалиста одговарајуће гране медицине за Одељење интернистичке интензивне неге на одређено време у трајању до 3 месеца и 2 доктора медицине/лекара на специјализацији одговарајуће гране медицине за Одељење за трансплантацију органа на одређено време у трајању до 3 месеца

  • др Марија Матовић, доктор медицине за Одељење интернистичке интензивне неге
  • др Јелена Митровић, доктор медицине за Одељење за трансплантацију органа
  • др Огњен Дука, доктор медицине за Одељење за трансплантацију органа

III за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма – 1 доктор медицине за Центар за ендокрину хирургију на одређено време у трајању до 3 месеца

  • др Душка Вучен, доктор медицине

IV за Клинику за алергологију и имунологију – 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

  • др Наташа Кусић, доктор медицине

V за Клинику за гинекологију и акушерство – 1 лекар специјалиста гинекологије и акушерства на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад и 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његвог повратка на рад

  • др Петар Шунтов, лекар специјалиста гинекологије и акушерства
  • др Тамара Дробњак, доктор медицине

VI за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 1 лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом или лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

  • др Марија Вулетић, лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин