Обавештење о избору једног референта за ФТО и оперативне послове ЗОП-а

По основу конкурса који је објављен дана 05.03.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 06.03.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да је Одлуком в.д. директора бр. 4569 oд 28.03.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца примљен следећи кандидат, и то:

За радно место 1 референта за ФТО и оперативне послове ЗОП-а за Службу за техничке и друге послове на одређено време у трајању од 3 месеца:

  1. Зоран Кулић, струковни менаџер у безбедности

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин