Обавештење o пријему у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен дана 22.03.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 26.03.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.6104 oд 23.04.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад примљени следећи кандидати:

1 здравствени радника са високом стручном спремом, и то за:

I Клинику за психијатрију – 1 доктор медицине ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Др. Иван Ристић, доктор медицине на специјализацији из психијатрије

3 здравствена радника са вишом стручном спремом и то за:

I За Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма -1 медицинска сестра техничар општег смера са вишом стручном спремом ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад:

 • Васић Дијана, струковна медицинска сестра

II За Клинику за инфективне и тропске болести -1 медицинска сестра техничар општег смера са вишом стручном спремом ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад:

 • Вулетић Марија, струковна медицинска сестра

III За Клинику за кардиологију -1 медицинска сестра техничар општег смера са вишом стручном спремом ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад:

 • Галечић Милица, струковна медицинска сестра

39 здравствених радника са средњом стручном спремом и то за:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

2 медицинскесестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Ђурђевић Предраг, медицински техничар
 • Јеличић Јелена, медицинска сестра

II Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар

1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време радизамене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад а за рад у Одељењу за трансплантацију јетре Референтног центра за трансплантацију органа Клинике за ургентну хиругију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 • Марковић Маја, медицинска сестра

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време, због потребе посла за рад у Одељењу за трансплантацију јетре Референтног центра за трансплантацију органа Клинике за ургентну хиругију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 • Голијан Милош, медицински техничар
 • Срдић Даница, медицинска сестра

1 медицинска сестара /техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за рад у Одељењу за неуротрауматологију – (неурохируршко „Е“ одељење) Клинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 • Никачевић Јелена, медицинска сестра

2 медицнске сестре / техничара општег смераса средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије II Kлинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 • Стајић Драгана, медицинска сестра
 • Митић Теа Тамара, медицинска сестра

1 медицнска сестра / техничар општег смераса средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије III Kлинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 • Исаиловић Анка, медицинска сестра

1 медицнска сестра / техничар општег смераса средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за рад у Служби ортопедије, трауматологије и микрохирургије Kлинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 • Вујовић Милан, медицински техничар

1 медицнска сестра / техничар општег смераса средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за рад у Одељењу ургентне неурологије Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 • Симоновић Вукашин, медицински техничар

1 медицнска сестра / техничар општег смераса средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за рад у Интернистичкој опсервацији и реанимацији пријемно тријажне службе Клинике за ургентну интерну медицину у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 • Милошевић Теодора, медицинска сестра

III за Службу за патохистологију

1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

 • Николић Љиљана, лабораторијски техничар

IV за Клинику за очне болести

1 медицинскасестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Ћулибрк Јована, медицинска сестра

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију

5 медицинскихсестара /техничараопштег смера са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Јуричић Весна, медицинска сестра
 • Обрадовић Ненад, медицински техничар
 • Радић Зоран, медицински техничар
 • Ђорђевић Алекса, медицински техничар
 • Радовановић Александра, медицинска сестра

VI за Клинику за дерматовенерологију

2 медицинске сестре /техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

 • Радисављевић Дуња, медицинска сестра
 • Васић Николина, медицинска сестра

VII за Клинику за васкуларну хирургију

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

 • Ђурђевић Рајка, медицинска сестра
 • Стаменковски Александра, медицинска сестра

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Богуновић Ивана, медицинска сестра
 • Џемаиловић Санела, медицинска сестра

VIII за Клинику за хематологију

1 медицинскa сестрa/техничар општег смераса средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

 • Перишић Љиљана, медицинска сестра

IX за Клинику за неурохирургију

1 медицинска сестра /техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Каран Гордана, медицинска сестра

X за Клинику за пулмологију

2 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

 • Лазић Бојана, медицинска сестра
 • Милић Вишња, медицинска сестра

XI Клиника за грудну хирургију

1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Милосављевић Јована, медицинска сестра

XII за Клинику за урологију

2 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

 • Станић Јелена, медицинска сестра
 • Срдић Марија, медицинска сестра

XIII за Центар за нуклеарну медицину

1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Анђелић Маја, медицинска сестра

XIV за Клинику за дигестивну хирургију - I хируршка

1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Вучинић Милена, медицинска сестра

XV за Клинику за гинекологију и акушерство

3 гинеколошко-акушерскe сестре са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Раденковић Маријана, гинеколошко-акушерска сестра
 • Бањац Кристина, гинеколошко-акушерска сестра
 • Вуковић Ивана, гинеколошко-акушерска сестра

2 педијатријске сестре са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Симеуновић Ведрана, педијатријска сестра
 • Симић Татјана, педијатријска сестра

1 административног радника са средњом стручном спремом и то референта за кадровске послове за Службу за правне послове:

 • Ана Караџић, правник

5 техничких радника са нижом стручном спремом и то 5 спремача за Службу за техничке и друге послове:

 • Светлана Тодоровић
 • Добрила Јеремић
 • Катарина Петровић
 • Сузана Гмитровић
 • Татјана Бајчић

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин