Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време – Очна клиника

По основу конкурса објављеног дана 15.04.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 16.04.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање, а дана 17.04.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да је Одлуком в.д. директора бр. 7053 oд 21.05.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 1 здравственог радника са средњом стручном спремом са инвалидитетом изабран је следећи кандидат, и то:

За Клинику за очне болести – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

  1. Милена Младеновић, медицинска сестра.

II

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин