Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 15.04.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 16.04.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање, а дана 17.04.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 7054 oд 21.05.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 6 здравствених радника са високом стручном спремом, 9 здравствени радника са средњом стручном спремом и 1 немедицинског техничког радника са високом стручном спремом изабрани су следећи кандидати, и то:

6 здравствених радника са високом стручном спремом

I за Пејсмејкер центар – 1 лекар специјалиста интерне медицине

 • др Весна Бисенић, мр сци.мед. лекар специјалиста интерне медицине

II за Клинику за нефрологију – 1 доктор медицине/доктор медицине на специјализацији из одговарајуће гране медицине

 • др Данка Бјелић, доктор медицине

III за Клинику за васкуларну хирургију – 1 доктор медицине/доктор медицине на специјализацији из васкуларне хирургије

 • др Александар Митровић, лекар на специјализацији из васкуларне хирургије

IV за Центар за нуклеарну медицине - 1 доктор медицине/доктор медицине на специјализацији из нуклеарне медицине

 • др Јелена Пантовић, лекар на специјализацији из нуклеарне медицине

V за Клинику за кардиологију – 2 доктора медицине/доктора на специјалиазцији из одговарајуће гране медицине

 • др Дарио Јелић, лекар на специјализацији из интерне медицине
 • др Владимир Зобеница, лекар на специјализацији из интерне медицине

9 здравствених радника са средњом стручном спремом

I за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршку – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Маја Гајић, медицинска сестра

II за Клинику за инфективне и тропске болести - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Јована Костић, медицинска сестра

III за Клинику за васкуларну хиругију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Јелена Лукић, медицинска сестра

IV за Клинику за урологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Соња Лазић, медицинска сестра

V за Клинику за хематологију – 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом

 • Марија Завишић, лабораторијски техничар

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Марина Лазовић, медицинска сестра

VII за Клинику за гинекологију и акушерство – 1 гинеколошко-акушерска сестра са средњом стручном спремом

 • Ивана Венчић, гинеколошко-акушерска сестра

VIII за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Милица Беатовић, медицинска сестра
 • Александра Рангелов, медицинска сестра

за 1 немедицинског техничког радника са високом стручном спремом

I за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела – X нож за Клинику за неурохирургију – 1 инжењер инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме

 • Тијана Пантелић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

II

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин