Обавештење о пријему у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен дана 16.04.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 19.04.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 7226 oд 23.05.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад примљени следећи кандидати:

 

13 здравствених радника са високом стручном спремом, и то за:

I за Клинику за грудну хирургију - 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Васић Јелена, доктор медицине

II за Клинику за инфективне и тропске болести - 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Вујовић Анкица, доктор медицине

III за Клинику за урологију - 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Цвијановић Ђорђе, доктор медицине

IV за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране - 1 лекар специјалистa хигијене исхране на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Пејић Александра, специјалиста хигијене

V за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију - 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Велић Милан, доктор медицине

VI за Клинику за неурологију - 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Ивановић Јована, доктор медицине

VII за Центар за радиологију и магнетну резонанцу - 1 доктор медицине/специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Секулић Данијела, доктор медицине

VIII за Клинику за неурохирургију - 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Човић Миљана, доктор медицине

IX за Службу за микробиологију - 1 доктор медицине/специјалиста микробиологије са паразитологијом на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Маниташевић Вања, доктор медицине

X за Клинику за васкуларну хирургију - 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца за Амбулантно поликлиничко одељење са кабинетом за ултрасонографску дијагностику

 • др Гаковић Бранко, доктор на специјализацији

XI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију - 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Лазаревић Милана, доктор медицине

XII за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар - 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Симоновић Исидора, доктор медицине

XIII за Службу за патохистологију - 1 доктор медицине/специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • др Радаковић Јована, доктор медицине

1 здравствени сарадник са високом стручном спремом и то за:

I за Клинику за хематологију - 1 дипломирани биолог,на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Секулић Теодора, мастер биолог

 

5 здравствених радника са вишом стручном спремом и то за:

I за Центар за медицинску биохемијулабораторијски техничар – трансфузиста са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад:

 • Тодоровић Оливера, струковни лабораторијски техничар

II за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране - дијететичар нутрициониста са вишом стручном спремом на одређено време због потребе посла, у трајању до 3 месеца:

 • Максимовић Анђа, струковни дијететичар-нутрициониста

III за Клинику за пулмологију - медицинска сестра техничар општег смера са вишом стручном спремом ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад:

 • Мандић Марија, струковна медицинска сестра

IV за Клинику за гинекологију и акушерство - гинеколошко акушерске сестре са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад:

 • Денкић Александра, струковна медицинска сестра-бабица
 • Ђаловић Јелена, струковна медицинска сестра-бабица

35 здравствених радника са средњом стручном спремом и то за:

I за Клинику за инфективне и тропске болести - 3 медицинскесестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Којић Милена, медицинска сестра
 • Ћировић Ивана, медицинска сестра
 • Љубинковић Јелена, медицинска сестра

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар
- 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца у Одељењу неурохирургије Клинике за ургентну хиругију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 • Јовановић Владан, медицински техничар

- 1 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време, због потребе посла за рад у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије II Центра за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • Марковић Ана, медицинска сестра

- 1 медицинска сестра /техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за рад у Одељењу ургентне неурологије у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • Радека Владо, медицински техничар

III за Клинику за гастроентерологију и хепатологију – 1 медицинска сестра/техничар са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

 • Скорупан Нела, медицинска сестра

IV за Клинику заваскуларне болести
-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Јанковић Јелена, медицинска сестра

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Стојменовић Тијана, медицинска сестра

V за Пејсмејкер центар - 1медицинскасестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Тишлер Анастасија, медицинска сестра

VI за Клинику за психијатрију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Никитовић Милан, медицински техничар

VII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Лазаревић Софија, медицинска сестра
 • Панчић Марко, медицински техничар
 • Вијатовић Даница, медицинска сестра

VIII за Клинику за хематологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смераса средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Ћирковић Никола, медицински техничар
 • Станисављевић Терезија, медицинска сестра
 • Митић Јелкица, медицинска сестра

IX за Клинику за кардиохирургију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Голубовић Бранкица, медицинска сестра
 • Јовић Милена, медицинска сестра
 • Станковић Силвана, медицинска сестра

X за Клинику за оториноларингологију и МФ хирургију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

 • Милосављевић Марија, медицинска сестра

XI Клиника за дерматовенерологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Илић Арианна, медицинска сестра

XII за Клинику за кардиологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

 • Мијаиловић Јелена, медицинска сестра
 • Марковић Милица, медицинска сестра
 • Саздановић Милена, медицинска сестра

XIII за Клинику за пулмологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Нешић Милица, медицинску сестра
 • Ћирковић Милош, медицински техничар
 • Павловић Ружица, медицинска сестра

XIV за Клинику за грудну хирургију - 1медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Ниновић Тамара, медицинска сестра

XV за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка
- 5 медицинских сестара/техничара са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

 • Ђорђевић Кристина, медицинска сестра
 • Глишић Илија, медицински техничар
 • Тагић Марина, медицинска сестра
 • Атанацков Јована, медицинска сестра
 • Остојић Ирена, медицинска сестра

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Операционом блоку са централном стерилизацијом а за рад на стерилизацији

 • Ратковац Данијел, медицинки техничар

 

10 административно техничких радника:

Технички радници са средњом стручном спремом:

I за Службу за економско-финансијске послове – 2 извршиоца у Одељењу за фактурисање здравствених услуга Службе за економско финансијске послове на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Јокић Милица
 • Томић Ратковић Катарина

Технички радници са нижом стручном спремом:

I за Службу за техничке и друге послове
– 4 помоћна радника на нези болесника на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Милановић Немања
 • Чопић Зоран
 • Николић Филип
 • Гајић Јован

– 4 спремача на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 • Јанковић Живославa
 • Ивановић Марија
 • Станић Весна
 • Бујагић Слађана

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
Проф. др Милика Ашанин