Резултати конкурса за X нож

По основу конкурса објављеног дана 10.06.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 11.06.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање, а дана 11.06.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д.директора бр. 9589 oд 09.07.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за 1 здравственог радника са високом стручном спремом изабран следећи кандидат:

1 здравствени радник са високом стручном спремом

I за Клинику за неурохирургију – 1 лекар специјалиста радиологије/лекар специјалиста радијационе онкологије за потребе Центра за стереотаксичну радиохирургију целог тела-Х нож

  • Др Игор Ђан, лекар специјалиста радијационе онкологије

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин