Резултати конкурса за 10.06

По основу конкурса објављеног дана 10.06.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 10.06.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање, а дана 11.06.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 9588 oд 09.07.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за 10 здравствених радника са високом стручном спремом и 28 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

10 здравствених радника са високом стручном спремом

I  за Клинику за кардиохиругију - 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

 • Др Наташа Јанковић, лекар на специјализацији из интерне медицине

II за Клинику за инфективне и тропске болести - 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

 • Др Сања Перуничић, лекар на специјализацији из инфектологије

III за Центар за анестезиологију и реаниматологију - 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине

 • Др Маја Милинић, лекар на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
 • Др Јелена Вујовић, лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

IV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију - 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине

 • Др Марко Вучетић, лекар на специјализацији из ортопедске хирургије и трауматологије
 • Др Драгана Вучковић, лекар на специјализацији из ортопедске хирургије и трауматологије

V за Центар за радиологију и магнетну резонанцу - 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине

 • Др Миодраг Нишевић, лекар на специјализацији из радиологије
 • Др Марија Мијаљевић, лекар специјалиста радиологије

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију - 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине за Одељење Хепатологије II у Клиници за гастроентерологију и хепатологију

 • Др Дуња Кнежевић, лекар на специјализацији из интерне медицине

VII за Клинику за кардиологију - 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

 • Др Стефан Захаријев, доктор медицине

28 здравствених радника са средњом стручном спремом

I за Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију - 2 физитерапеутска техничара са средњом стручном спремом

 • Бојан Радибратовић, физиотерапеутски техничар
 • Милан Мрђа, физиотерапеутски техничар

II за Клинику за кардиологију - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Јована Милошевић, медицинска сестра
 • Милош Ћалић, медицински техничар

III за Клинику за кардиохирургију - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Сандра Милојевић, медицинска сестра
 • Милена Јовановић, медицинска сестра

IV за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања–УЦ - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Урош Грубачић, медицински техничар
 • Тијана Ђорђевић, медицинска сестра

V за Клинику за гинекологију и акушерство - 2 гинеколошко-акушерске сестре са средњом стручном спремом

 • Јелена Петковић, гинеколошко-акушерска сестра
 • Милена Станковић, гинеколошко-акушерска сестр

VI за Клинику за неурологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Сузана Милуновић, медицинска сестра

VII за Центар за анестезиологију и реаниматологију - 3 медицинске сестре-техничара анестетичара општег смера са средњом стручном спремом

 • Марко Ристић, медицински техничар
 • Стефан Јовановић, медицински техничар
 • Дајан Станчуљ, медицински техничар

VIII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Јелена Катић, медицинска сестра
 • Наталија Дурковић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Центар за ендокрину хирургију Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • Бојана Живковић, медицинска сестра

IX за Клинику за хематологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Јасмина Тарлановић, медицинска сестра

X за Клинику за инфективне и тропске болести - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Сандра Простран, медицинска сестра

XI за Клинику за неурохирургију - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Јелена Трифуновић, медицинска сестра
 • Драгана Милетић, медицинска сестра

XII за Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка
1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Зора Прпа, медицинска сестра

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за потребе Клинике за ургентну хирургију при Клиници за дигестивну хирургију-Прва хируршка

 • Љиљана Димитријевић, медицинска сестра
 • Славко Мунћан, медицински техничар

XIII за Клинику за очне болести - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Марина Растовић, медицинска сестра

XIV за Клинику за нефрологију - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за потребе Одељења за трансплатацију бубрега Клинике за нефрологију

 • Снежана Ристивојевић, медицинска сестра
 • Анђела Павловић, медицинска сестра

XV за Центар за нуклеарну медицину - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Биљана Јањић, медицинска сестра

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин