Резултати конкурса за радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 10.06.2019. године, а 11.06.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 9587oд 09.07.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка за 2 здравствена радника са високом стручном спремом,1 здравственог сарадника са високом стручном спремом, 2 здравствена радника са вишом стручном спремом и 3 здравствена радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати и то:

2 здравствена радника са високом стручном спремом

I – у Центру за анестезиологију и реаниматологију - 1 лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

  • др Јелица Грубић -лекар специјалиста, анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

II – у Центру за нуклеарну медицину - 1 доктор медицине/лекар на специјализацији одговарајуће гране медицине

  • др Милош Вељковић,доктор медицине

1 здравственог сарадника са високом стручном спремом

I - на Клиници за психијатрију -1 дипломирани психолог-специјалиста медицинске психологије

  • Соња Павун – дипломирани психолог-специјалиста медицинске психологије

2 здравствена радника са вишом стручном спремом

I на Клиници за гинекологију и акушерство -1 виши лабораторијски техничар

  • Марија Вукашин, виши лабораторијски техничар

Избор за једну педијатријску сестру са вишом стручном спремом на одређено време, ради замене привремено одустне запослене није извршен будући да се ниједан кандидат није пријавио за наведено место.

3 здравствена радника са средњом стручном спремом

I - за Клинику за ОРЛ и МФХ - 1 медицинска сестра/техничар инструментар

  • Јована Катић, медицинска сестра

II - за Клинику за анестезиологију и реаниматологију - 2 медицинске сестре/техничара анестетичара

  • Марија Савковић, медицинска сестра
  • Александар Николић, медицински техничар

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин