Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 11.09.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 16.09.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13748 oд 09.10.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла или ради замене привремено одсутног запосленог за 1 здравственог радника са високом стручном спремом и 23 здравствена радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

1 здравствени радник са високом стручном спремом:

I за Клинику за инфективне и тропске болести - 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • др. Иван Рајковић, доктор медицине

23 здравствена радника са средњом стручном спремом:

I за Клинику за очне болести

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Ивана Станковић, медицинска сестра
 • Симона Стојановић, медицинска сестра

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Одељење интензивне неге Хирургије III Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Јелена Филиповић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Одељење пријемно-тријажне ургентне медицине и опсервације пријемно тријажне службе Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Ранко Тутулугџија, медицински техничар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за ОП блок Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Сара Калањ, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Одељење интензивне неге Хирургије I Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Немања Стефановић, медицински техничар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Службу ортопедије, трауматологије и микрохирургије Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Дејан Цубовић, медицински техничар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Одељење ургентне неурологије Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Иван Поповић, медицински техничар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Одељење за трансплатацију органа Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Вања Радојичић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Одељење интензивне неге Хирургије IV Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Александра Станисављевић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Одељење неуротрауматологије (неурохируршко „Е“ одељење) Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Бојана Симеуновић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Одељење за трансплатацију органа Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Зоран Божић, медицински техничар

III за Клинику за гинекологију и акушерство

1 гинеколошко акушерска сестраса средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Слађана Нинковић, гинеколошко-акушерска сестра

1 педијатријска сестра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Милица Милошевић, педијатријска сестра

IV Клиника за инфективне и тропске болести

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Дејан Голубовић, медицински техничар

V Клиника за дигестивну хирургију-I хируршка клиника

1 медицинске сестре/техничара општег смера сасредњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Тамара Денић, медицинска сестра

VI Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњомстручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Бојана Вујатовић, медицинска сестра

VII за Клинику за кардиохирургију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Драгана Јокић, медицинска сестра

VIII за Клинику за урологију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Ирена Ристовић, медицинска сестра

IX за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Марко Мрашић, медицински техничар

X за Клинику за неурохирургију

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Центар за стереотаксичну радиохирургију тела – Х нож Клинике за неурохирургију

 • Марина Ковач, медицинска сестра
 • Угљеша Димитријевић, медицински техничар

XI за Клинику за пулмологију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Душанка Марић, медицинска сестра

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин