Резултати конкурса за пријем техничких радника на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 02.10.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 03.10.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 04.10.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 14689 од 30.10.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 20 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

20 техничких радника са нижом стручном спремом:

I за Службу за техничке и друге послове

13 спремача са нижом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца и то:

 1. Илија Илић
 2. Тијана Ћирић
 3. Сања Милојевић
 4. Гордана Ротар
 5. Данијела Јоксимовић
 6. Драгана Гајић Блажић
 7. Љиљана Милашиновић
 8. Милина Миљковић
 9. Љиљана Милојевић
 10. Јасмина Гајић
 11. Љубина Вујић
 12. Зорица Гајић
 13. Биљана Јанковић

II за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

2 сервирке са нижом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца и то:

 • Драгана Јовановић
 • Снежана Ескић

III за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

1 радник у гардероби са нижом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца и то:

 1. Драгана Станковић

IV за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар

1 кројач са нижом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца и то:

 1. Стојка Биочанин

V за Клинички центар Србије

3 помоћна радника на нези болесника са нижом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Клинички центар Србије и то:

 • Зоран Милосављевић
 • Зоран Ристић
 • Горан Бацкић

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин