Резултати конкурса на неодређено време за лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом

По основу конкурса објављеног дана 05.11.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 06.11.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д. директора бр. 16732 oд 05.12.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за 1 здравственог радника са високом стручном спремом изабран следећи кандидат:

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију - 1 лекар специјалистa анестезиологије са реаниматологијом на неодређено време са пробним радом од три месеца

  • др. Бранислава Стефановић, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
ВД ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин