Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 05.11.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 08.11.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 16731 oд 05.12.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутног запосленог за 1 здравственог радника са високом стручном спремом, 1 здравственог радника са вишом стручном спремом, 53 здравствена радника са средњом стручном спремом и 5 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

 

1 здравствени радник са високом стручном спремом:

I за Клинику за пулмологију
1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • др. Јелена Грбовић, доктор медицине

Избор за једног лекара специјалисту интерне медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад није извршен будући да није било пријављених кандидата.

1 здравствени радник са вишом стручном спремом:

I за Клинику за гинекологију и акушерство

 • Избор за једну вишу медицинску сестра/техничар општег смера, са завршеном средњом школом, смер педијатријска сестра на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад није извршен будући да није било пријављених кандидата.

II за Клинику за урологију

1 виша медицинска сестра/техничар инструментар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у ОП блоку

 • Александра Стаматовић, струковна медицинска сестра

53 здравствена радника са средњом стручном спремом:

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Стана Ђуричанин, медицинска сестра
 • Рената Чикеш, медицинска сестра

II за Клинику за инфективне и тропске болести

4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Александар Радуловић, медицински техничар
 • Милена Драгуљевић, медицинска сестра
 • Нинослав Делетић, медицински техничар
 • Невена Ајдуковић, медицинска сестра

III за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у ОП блоку Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Соња Ступарић, медицинска сестра
 • Јелена Ристановић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Служби ортопедије,трауматологије и микрохирургије Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Милош Симић, медицински техничар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Одељење интензивне неге Хирургије IV Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Марко Симић, медицински техничар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Одељење за трансплатацију органа Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Драгана Јандрић, медицинска сестра

IV за Клинику за алергологију и имунологију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Љубинка Савић, медицинска сестра

V за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

4 медицинске сестре/техничара општег смера сасредњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Соња Адвигов, медицинска сестра
 • Страхиња Глигорић, медицински техничар
 • Марко-Марони Ленхарт, медицински техничар
 • Александра Бабић Крулановић, медицински сестра

VI за Клинику за гинекологију и акушерство

2 гинеколошко-акушерске сестре са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Милица Алексић, гинеколошко-акушерска сестра
 • Сабина Агуши, гинеколошко-акушерска сестра

2 педијатријске сестре са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Јована Илић, педијатријска сестра
 • Јелена Тодоровић, педијатријска сестра

VII за Клинику за пулмологију

3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Александра Грујичић, медицинска сестра
 • Ива Павловић, медицинска сестра
 • Милијана Николић, медицинска сестра

VIII за Клинику за кардиологију

3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Јелена Ђокић, медицинска сестра
 • Лариса Константиновић, медицинска сестра
 • Анђелка Милићевић Исаиловић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Стационар 1, Одељења за клиничко испитивање и лечење артеријске хипертензије и њених компликација

 • Сања Ковачевић, медицинска сестра

IX за Клинику за урологију

4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Одељење трансплатационе урологије у Ургентном центру

 • Анастасија Секулић, медицинска сестра
 • Маријана Спасић, медицинска сестра
 • Александар Саватић, медицински техничар
 • Драгана Николић, медицинска сестра

X за Клинику за хематологију

3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Милан Вучић, медицински техничар
 • Татјана Милошевић, медицинска сестра
 • Наташа Требаљевац, медицинска сестра

XI за Клинику за неурохирургију

4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Николина Исаиловић, медицинска сестра
 • Јасмина Микашиновић, медицинска сестра
 • Виолета Вучковић, медицинска сестра
 • Александра Нелоски, медицинска сестра

XII за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Гордана Мрашић, медицинска сестра

XIII за Клинику за дигестивну хирургију-Прва хируршка

5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Андријана Миладиновић, медицинска сестра
 • Александар Ђокић, медицински техничар
 • Јана Ђорђевић, медицинска сестра
 • Никола Петкој, медицински техничар
 • Владимир Ристић, медицински техничар

XIV за Клинику за нефрологију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Дејан Сеничанин, медицински техничар

XV за Клинику за неурологију

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Ана Кузмановић, медицинска сестра
 • Маријана Марковић, медицинска сестра

XVI за Пејсмејкер центар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Аница Маринковић, медицинска сестра

XVII за Клинику за васкуларну хирургију

2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Дарко Маринковић, медицински техничар
 • Милан Милић, медицински техничар

XVIII за Клинику за кардиохирургију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Марија Младеновић-Ћорај, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу опште неге

 • Дијана Костић, медицинска сестра

XIX за Службу за патохистологију

1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у стручном тиму за хепатобилио-панкреатичну патологију у Одељењу дигестивне абдоминалне и ургентне патологије сектора за хируршку (клиничку патологију)

 • Александра Бирчевић, лабораторијски техничар

5 техничких радника са нижом стручном спремом:

I за Службу за техничке и друге послове

5 спремача на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Јелена Мирјанић
 • Сања Живаљевић
 • Верица Јовичић
 • Зорица Симић
 • Марија Зарија

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
ВД ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин